Komorová síť

Hospodářská komora České republiky je tvořena tzv. složkami organizovanými v regionální a oborové části komory.

Regionální část

tvoří krajské hospodářské komory, regionální hospodářské komory a okresní/obvodní hospodářské komory.

Oborovou část

tvoří začleněná živnostenská společenstva rozdělena do tvz. 4 profesních unií.

Hospodářská komora České republiky je aktuálně tvořena v regionální části 14 krajskými komorami a 46 okresními/obvodními hospodářskými komorami. Oborová část neboli profesní unie je tvořena 129 živnostenskými společenstvy.

 

 

 

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/