Chráněno: 32. sněm HK ČR

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

32. sněm Hospodářské komory České republiky proběhne již tento čtvrtek v prostorách Ouniversum.

Sněmovní materiály jsou k dispozici po zadání hesla, které všichni nahlášení zástupci obdrželi spolu s potvrzením o svém zvolení a pozvánkou na 32. sněm HK ČR.

 

Podnikatelé z celé ČR ve čtvrtek 30. července v pražském O universum zvolí vedení Hospodářské komory ČR na další tři roky. Na 290 delegátů bude vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta a z 9 kandidátů na viceprezidenty. Proběhne také volba členů představenstva, dozorčí rady a smírčí komise.

Prezidium tvoří kromě prezidenta pět viceprezidentů. Sněm Komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory. Tvoří jej všeobecná sněmovna složená ze zástupců Hospodářských komor v regionech ČR a sněmovna společenstev složená ze zástupců svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů. Každý delegát má jeden hlas. Prezidenta, viceprezidenty, dozorčí radu a členy smírčí komise volí obě sněmovny společně.

O mandát se můžou ucházet jen podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory – ať už působí jako živnostník, nebo jednatel velké korporace. Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. Funkční období členů orgánů Hospodářské komory je tříleté.

Níže uvádíme přehled všech nahlášených kandidátů do volených orgánů Hospodářské komory ČR. Současně si dovolujeme informovat, že dne 27. července se své kandidatury na post viceprezidenta vzdal Miroslav Dvořák.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem