Komentář předsedy Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa

18.06.2015

Šíp: Vládou schválená Bílá kniha pro veřejnou dopravu je přijatelným kompromisem mezi zájmy státu a dopravců

Na svém jednání dne 15. června 2015 schválila vláda Bílou knihu – Koncepci veřejné dopravy 2015 – 2020. Cílem materiálu je určit směr dalšího vývoje veřejné dopravy v České republice, a v tomto smyslu má navazovat na již schválenou Dopravní politiku České republiky pro období let 2014 až 2020. Hospodářská komora se velmi intenzivně účastnila jak diskuse k předcházející Zelené knize, tak i vlastního projednání Bílé knihy v meziresortním připomínkovém řízení, a to s celou řadou připomínek v zájmu dopravních podnikatelů. Díky vstřícnému přístupu obou stran, Hospodářské komory a Ministerstva dopravy, mohlo být dosaženo přijatelného kompromisu a projednání materiálu bylo uzavřeno bez rozporu. Hospodářská komora bude i nadále sledovat soulad investic státu do dopravní infrastruktury s potřebami rozvoje dopravního sektoru, usilovat o rychlejší otevírání železničního trhu konkurenci a přičiňovat se o ochranu zájmů podnikatelů vstupujících na dopravní trh s nemalými vlastními investicemi.

Ing. Emanuel Šíp
předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/