Komentář předsedy Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa – Šíp: Komora vítá postup Evropské komise vůči nové německé legislativě o minimální mzdě

22.05.2015

Hospodářská komora České republiky vítá rozhodnutí Evropské komise zahájit proceduru pro porušení práva EU vůči Německu ve věci všeobecné platnosti zákonné úpravy minimální mzdy pro všechny subjekty působící na německém území, která vstoupila v účinnost k 1. lednu 2015.

Domnívám se stále, že uplatňování německého zákona o minimální mzdě na sektor dopravy směřuje k vážnému narušení svobody pohybu zboží, což je v rozporu s principy jednotného evropského trhu, a navíc představuje pro zahraniční podnikatele neúměrnou administrativní zátěž. Komora věří, že rozhodnutí Evropské komise přispěje k nalezení rozumného řešení, které upevní sociální jistoty německých zaměstnanců, přičemž neohrozí vnitřní trh EU a evropské dopravní podnikatele.

Ing. Emanuel Šíp
předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/