Komentář poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Zahradníka k aktuálnímu vývoji inflace a míry nezaměstnanosti

09.04.2015

Dnes zveřejněná čísla o aktuálním vývoji inflace a míry nezaměstnanosti představují další z velmi pozitivních průvodních jevů aktuálního vývoje české ekonomiky. Mírný, a okem nepostřehnutelný, nárůst úrovně spotřebitelských cen byl způsoben cenovým růstem ve zbytných segmentech spotřeby cigaret a alkoholu, částečně též v oblasti volnočasových aktivit (kde v případě cen zahraničních dovolených registrujeme snad jediný negativní projev cenového dopadu oslabování kursu koruny).

Klíčové součásti spotřebitelského trhu – potraviny, pohonné hmoty, oděvy – zůstaly jak z pohledu kursového, tak přirozeného nárůstu spotřebitelské poptávky v době ekonomického oživování, růstu cen ušetřeny. Nízkoinflační prostředí tak s velkou pravděpodobností potrvá i po zbytek letošního roku a bylo by nanejvýš žádoucí využít s ním spojených nízkých nákladů financování k efektivní alokaci zdrojů ve prospěch ještě výraznější růstové akcelerace. Je totiž pravděpodobné, že v delším časovém horizontu se silnější ekonomický výkon projeví též na úrovni úrokových sazeb (byť to není téma aktuální pro letošní a s velkou pravděpodobností ani pro nadcházející rok) v podobě tlaku na jejich zvýšení.

Aktuální čísla vztažená k míře nezaměstnanosti jsou potvrzením, že i přes jisté strukturální poruchy patří výkonnost trhu práce v České republice k nejlepším v rámci EU (třetí nejnižší míra nezaměstnanosti po Německu a Rakousku). Březnová čísla v sobě kloubí dvě skupiny faktorů: za prvé pozvolné nabíhání sezónních aktivit, společně s viditelným oživováním ekonomického vývoje, spojeným s tvorbou nových pracovních míst v důsledku rozšiřování ekonomických aktivit u stávajících podnikatelských entit ruku v ruce s novými investičními projekty.

Stav trhu práce se tak dostává na úroveň předkrizových hodnot, čímž existuje možnost recidivy jeho některých negativních rysů: v první řadě se jedná o projevy strukturální nevyrovnanosti, spojené s nedostatkem pracovníků určitého přesně vyhraněného typu, po které existuje poptávka, „vyváženým“ naopak stále vysokým výskytem osob s velmi omezenými možnostmi zaměstnatelnosti. I proto prostor pro odstranění těchto poruch prostřednictvím cílených vzdělávacích, tréninkových, rekvalifikačních či motivačních aktivit velmi brzy nabude na významu.

Z pohledu následování pozitivního vývoje české ekonomiky vyhlíží nadějně, že riziko dynamicky se vzlínající inflace je velmi malé; současně pak průběh zlepšujících se hodnot ukazatelů trhu práce má zcela reálnou šanci v nadcházejících měsících pokračovat a v případě úspěšnosti projektů cílených na odstranění strukturálních problémů dokonce aspirovat na pozici země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/