Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Zahraniční obchod a některé impulsy pro hospodářskou politiku

03.07.2015

V čase opětovně zvířené nejistoty, vyvolané nepředvídatelnými kroky Řecka při komunikaci se svými evropskými partnery, či zhoršení situace vyvolané masivními migračními toky do Evropy, se jednou z nemnoha jistot zaslouženě stává česká bilance zahraničního obchodu.

Naštěstí i v měsíci květnu jsme se na ni mohli spolehnout. Dosáhla totiž přebytku 17,3 mld. Kč a dosáhla meziročního zlepšení. Na výsledku se podepsaly při sice nevýrazné dynamice vývozní i dovozní strany, z nichž ta vývozní byla přesvědčivější. Za prvních pět letošních měsíců činila výše přebytku 95 mld. Kč. Porovnáme-li je ale s prvními pěti měsíci loňského roku, byla již tato dynamika přesvědčivější (nad 6 % meziročně) a opět ve správném sledu (rychlejší růst vývozů).

Strukturálně se zahraniční obchod opírá stále o osvědčené jistoty, z nichž se tentokrát tak zcela nedařilo ale odvětví průmyslového spotřebního zboží. Setrvale neměnná je též obchodní bilance z pohledu teritoriálního; zde lze poměrně snadno identifikovat oblasti hodné pozornosti hospodářské politiky, jejíž nástroje však není snadné úspěšně aktivizovat.

Patří mezi ně:

  • 1. Zlepšení salda obchodní bilance v mimoevropských teritoriích, posílením nástrojů obchodní politiky v oblasti účinné ekonomické diplomacie, marketingu a financování;
  • 2. posílení importní substituce v odvětvích, jež mají značný potenciál i tradici na území České republiky (výroba zemědělských komodit a potravin, využití přírodních zdrojů pro zpracování v tuzemsku pro účely vývozu i domácí spotřeby, výroba drobných průmyslových výrobků);
  • 3. Zvýšení váhy finálních produktů, vyrobených a vyvezených tuzemskými malými a středními podniky a jejich následná expanze do kategorie velkých firem, jako přirozeně se vyvíjející protiváhy velkým zahraničním korporacím, působícím u nás v důsledku privatizace či politiky investičních pobídek;
  • 4. zvýšení podílu vývozu nehmotného charakteru (design, koncepty, licence, výrobní postupy, systémová řešení apod.).

Zahraniční obchod tak můžeme považovat za jistotu, která by se mohla při dalším účinnějším nacílení hospodářské politiky ještě více skvět a zhodnocovat.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky