Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Vývoj maloobchodu odrazem příznivého stavu současné české ekonomiky: po půstu hojnost

05.08.2015

Již rok a půl trvající oživení českého maloobchodního trhu, jež vystřídalo předchozí téměř pět let trvající půst, vykázalo i v červnu další pokračování, které již lze charakterizovat i termínem hojnost. Tento vývoj silné spotřebitelské poptávky lze zdůvodnit jak objektivním faktem dynamicky fungující ekonomiky, spojené s vyšším mzdovým ohodnocením a rostoucí úrovní příjmů, spojený s nízkou inflací a jí odpovídajícími úrokovými sazbami, to vše na velmi konkurenčním tržním prostředí, zesilovaném soustavným růstem podílu internetového a elektronického obchodu, který se v určitých tržních segmentech již stal hlavním a určujícím prostředím pro prodej určitého typu zboží a především služeb. Současně se na tomto vývoji též podepsal velmi podstatný faktor překonání strachu a obav, který zásadně tlumil spotřebitelskou důvěru v předchozím období.

Momentálně je tento vývoj až snad přílišně optimistický i při porovnání s průměrem EU, kde zejména v její západní části, ale též třeba v Polsku, registrujeme nyní jistý spotřebitelský útlum. Naopak na Slovensku lze pozorovat obdobný boom jako u nás. Ten se týká celého spektra spotřebitelského trhu, jehož tržby v červnu v České republice vzrostly meziročně o vskutku výrazných 6,9%.

Česká republika představuje i nadále místo s rekordní výší a dynamikou prodeje motorových vozidel. O překonání krize současně svědčí i fakt, že se výrazně vyšším tempům růstu těší zbytné oblasti spotřeby (například výdaje na kulturu, sport a rekreaci) a poptávka po nezbytných součástech spotřebitelského koše, například potravinách, roste v kontextu celého trhu jen velmi mírně, přesto z dlouhodobého pohledu spolehlivě.

Momentálně je otázkou, jak dlouho přechod z půstu do hojnosti vydrží a udrží tuto svou dynamiku. Na jedné straně oživená ekonomika dává reálnou a odůvodněnou šanci na udržení této úrovně alespoň ve střednědobém výhledu, na straně druhé lze předpokládat i jistou saturaci trhu a využití finančních prostředků namísto spotřeby například na investice.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky