Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Stavebnictví, průmysl i zahraniční obchod vykazují stále se lepšící kondici

06.08.2015

V nedávných dobách, kdy se zjevně ekonomicky nedařilo, bylo velmi obvyklé odbýt aktuální hodnocení hospodářského vývoje lakonickým: dobře již bylo. Nyní zažíváme pravý opak a je tak důvod vyzvat k uvědomění si, že dobře už zase je. V posledních měsících si po dlouhém období chmurných až depresivních zpráv o vývoji české ekonomiky naopak pozvolna a rádi zvykáme na sadu informací nadějných a optimistických. A v čase skutečných žní lze považovat i dnešní sérii zveřejněných makroekonomických čísel za žně.

Stavební výroba vykázala v červnu přesvědčivý růst 7,8 % meziročně, za celé druhé čtvrtletí se dynamika přiblížila na dohled deseti procentům. Přes velmi kolísavý vývoj faktorů, které se pod těmito souhrnnými výsledky skrývají, však můžeme zůstat optimističtí i v následujících měsících – dochází k pokračujícímu růstu nově zahajovaných staveb a též stavebních povolení se vydává více. Zdá se současně, že poté, co předchozímu období dominovaly zvláště akce inženýrského stavitelství, nyní se jim začíná přibližovat též bytová výstavba i další aktivity stavitelství pozemního. Vzhledem k tomu, že letošek se stává rekordním rokem z hlediska objemu přijatých prostředků z fondů EU a většina jich míří právě do dopravní infrastruktury, a vzhledem k tomu, že je očekávána další akcelerace přímých investic, jež je nutně spojena se stavebními aktivitami pořizování nových průmyslových objektů, má stavebnictví již v polovině roku „předplacen“ mimořádně pozitivní celoroční výsledek.

Dařilo se též náramně průmyslové výrobě, jejíž červnový meziroční růst dosáhl 8,1%, za celé druhé čtvrtletí pak 4,8%. K vlastním příčinám prokazatelně příznivého vývoje lze obtížně dodat nějaké nové důvody oproti několika předchozím měsícům – snad s jedním rozdílem, že v červnu se dařilo bez výjimky všem oporám tuzemského průmyslu. Ten zažívá návrat k velmi růstovým fázím cyklického vývoje, který by měl pokračovat minimálně i v následujících měsících, o čemž svědčí informace o vývoji nových zakázek. Ty by se měly vyváženě týkat jak exportních trhů, tak tuzemských odběratelů, což představuje další příznivý parametr do vylepšující se struktury české ekonomiky; to je dobré si uvědomit zvláště v porovnání s nedávným kontrastem patrným v krizovém období, kdy česká ekonomika i průmysl představovaly doslova dvoukolejný a dvourychlostní systém, jehož exportní část excelovala a tuzemsky zaměřená těžce strádala. Velkým rizikem pro udržení této dynamiky se stává nedostatek vhodných pracovníků, schopných naplnit místa vytvořená k zajištění další poptávky ze strany odběratelů – počet volných pracovních míst bez adekvátní odezvy na straně nabídky pracovní síly již přesáhl 100.000 a může se brzy ukázat jako limit dalšího průmyslového růstu.

A ostudu samozřejmě neudělal v červnu ani tradiční pilíř české ekonomiky – zahraniční obchod; jeho bilance vykázala vysoký přebytek ve výši 17,8 mld. Kč a současně jak exportní, tak importní strana velmi vysokou dynamiku. Mráček na jinak jasné obloze by mohl představovat – snad přechodný – jev, kdy exportní expanze je dosahováno extrémně dobrými výkony stále se zužujícího spektra aktivit. Na straně druhé však ještě nedávno váhavé výkony elektronického vývozu se již opět zařadily do skupiny tahounů. Vývozní stranu je tak zřejmě velmi obtížné dále řádově zlepšovat, máme-li na mysli export zboží (značný prostor naopak existuje v případě vývozu služeb a nehmotných aktiv); to nelze tvrdit o straně dovozní, jejímž předmětem je stále značné množství zbožových položek, jejichž tuzemská výroba je proveditelná a jejíž potenciální rozvoj by mohl znamenat příležitost pro výrobce i ve strukturálně postižených lokalitách, včetně řešení problému lokální strukturální nezaměstnanosti.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/