Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Pozitivní vývoj nezaměstnanosti a inflace za duben 2015

12.05.2015

I dnes zveřejněná a z pohledu občanů neobyčejně citlivě vnímaná statistická čísla k inflaci a míře nezaměstnanosti můžeme hodnotit velmi pozitivně. Míra inflace se nám na jednu stranu vzdaluje od hrozby pádu do deflační pasti, před kterou silně varuje ČNB, na straně druhé je pak inflační vzlínání velmi mírné. Nic se v průběhu dubna nezměnilo na tom, že se jak Česká republika, tak i celá EU nacházejí ve velmi nízkoinflačním prostředí, které by nás mělo s vysokou mírou pravděpodobnosti provázet minimálně po zbytek letošního roku.

Na vskutku kosmetickém růstu cen, který v dubnu v meziročním vyjádření činil 0,5 % (na meziměsíční bázi pak 0,3 %), se navíc nikterak nepodílely faktory plynoucí z oživující poptávky. Nejzásadnějším hybatelem byly ceny pohonných hmot, jejichž pokles se zastavil a byl vystřídán zatím nepříliš prudkým obratem. Těkavé faktory bez viditelného trendu se podepsaly taktéž na vývoji cen oděvů, obuvi a některých potravin. Tento vývoj cenové hladiny je pak v souladu s cenovým pohybem v EU, kde průměrná inflace je o něco nižší (v březnu dosahovala její míra deflačních hodnot -0,1 % meziročně) a rovněž mírně roste.

Trh práce vykazuje v současnosti další výrazné uvolnění napětí, když míra nezaměstnanosti v dubnu klesla na 6,7 % (ve srovnatelném vyjádření v EU dosáhla o měsíc dříve 5,8 %, což byla třetí nejnižší úroveň v rámci celé EU). Přestože celkový počet osob bez zaměstnání stále převyšuje 490 tisíc, jejich meziměsíční pokles o téměř 34 tisíc svědčí o vysoké schopnosti trhu práce vytvářet v nynější ekonomické kondici nová pracovní místa. Pokles míry nezaměstnanosti se týkal více méně rovnoměrně celého území České republiky. Příznivost vývoje trhu práce však stabilně kalí přetrvávající problém strukturální nezaměstnanosti, který bude se zvyšováním obrátek dynamiky české ekonomiky narůstat; existuje více než 82 tisíc volných pracovních míst, které nedokáže aktuální nabídková struktura pracovní síly uspokojivě naplnit. Tento prvek v daném rozsahu představuje i při relativně velmi nízké míře nezaměstnanosti systémové omezení, které je z řady důvodů i vážnou překážkou posílení naší konkurenceschopnosti a vyžaduje netriviální a dlouhodobě pojaté řešení.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/jak-na-