Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Makroekonomická mozaika: Vývoj ubytovacích a stravovacích služeb byl velmi příznivý

13.11.2015

V tomto týdnu byly hodny pozornosti z nabízené sady makroekonomických dat ty obvykle méně sledované, rozhodně pak – patrně nezaslouženě – méně respektované z pohledu tvůrců trhu i hospodářské politiky. Jestliže ony „významnější“ se pohybovaly v liniích vývoje předchozího, již docela dlouhého období, podívejme se tentokrát na ty, které obvykle zůstávají v jejich stínu – na indikátory služeb a zvláště cestovního ruchu. Tentokrát si to opravdu zaslouží.

Inflace v říjnu dosáhla meziroční hodnoty 0,2 %, meziměsíčně zůstala cenová hladina nezměněna. Nejzásadnějším vlivem na celkový cenový vývoj přispěly ceny pohonných hmot, které byly meziročně nižší o více než 17 % a můžeme již o něm hovořit i jako o pokračujícím trendu, protože pohonné hmoty zlevnily i na meziměsíční bázi o výrazná 3 %. Cenový vývoj ostatních položek byl v porovnání s nimi méně podstatný. Přestože se jedná o typický nákladový faktor, navíc vnější, zásadním způsobem oddaluje a brání naplňování inflačního cíle ČNB, což možná vedlo též k aktivizaci a aktualizaci výroků jejích představitelů ohledně doby trvání kursového závazku – který si v těchto dnech připomíná své druhé narozeniny – až do přelomu let 2016–2017.

Míra nezaměstnanosti vykázala v říjnu další pokles na úroveň 5,9 %. Pozitivním jevem je nejen pokles počtu uchazečů o práci, ale též mírný pokles počtu volných pracovních míst, což může být ovlivněno i sezónním průběhem. Každopádně v celoevropském porovnání se jedná o velmi pozitivní hodnotu (podle srovnatelné metodiky Eurostatu představuje naše míra nezaměstnanosti 4,7 % a je tak přibližně o polovinu nižší, než činí průměr celé EU). Navíc, strukturálně a regionálně, Praha vykazuje vůbec nejnižší míru dlouhodobé nezaměstnanosti mezi všemi regiony EU.

Vývoj služeb v letošním 3. čtvrtletí vzrostl o 1,8 % meziročně, především díky výraznému nárůstu aktivit spojených s ubytováním a stravováním a navzdory mírnému poklesu v segmentu dopravy, skladování a logistiky.

Příznivý vývoj ubytovacích a stravovacích služeb byl průvodním jevem velmi příznivého výsledku ve vývoji cestovního ruchu, který můžeme označit za „šampióna“ všech v listopadu publikovaných dat. Počet přenocování se ve třetím čtvrtletí zvýšil o výrazných 13,9 %, na čemž se podílela návštěvnost jak tuzemská (ta zejména), tak zahraniční a dynamika cestovního ruchu byla více či méně rozprostřena po celém území České republiky. Rok 2015 bude z hlediska vývoje cestovního ruchu patrně jeden z historicky nejúspěšnějších, neboť od počátku roku tento vzrostl již o 10,9 % a dal tak již zcela zapomenout na útlum provázející období krize. Významné turistické kapacity, do nichž bylo v nedávné minulosti či v menšině stále je investováno z fondů EU, tak doznají svého odpovídajícího využití.

Petr Zahradník
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/