Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka: Makroekonomická mozaika uplynulého týdne

01.12.2015

Sada zveřejněných makroekonomických veličin v uplynulém týdnu nepřekvapila; v zásadě potvrdila velmi pozitivní očekávání a předpoklady, které realita ještě mírně „vylepšila“. Týká se to jak vývoje HDP ve třetím letošním čtvrtletí, tak subjektivně vnímané ekonomické důvěry.

HDP ve třetím čtvrtletí se vyvíjel v souladu s předběžným odhadem, zveřejněným před dvěma týdny; zpřesněný údaj přidal růstu ještě 0,2 procentního bodu, takže tempo růstu dosáhlo na výborných 4,5 % meziročně; oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl český HDP o 0,5 %, což představuje jisté zpomalení mezikvartálního vývoje, leč při stále velmi přesvědčivém tempu.

Na vývoji ve třetím čtvrtletí se opět kladným příspěvkem podílely všechny složky poptávky, což představuje vedle vysokého tempa další přesvědčivý rys, svědčící o vyváženosti aktuálního českého ekonomického vývoje. Nejsilnější poptávka měla investiční podobu, když přírůstek investic dosáhl meziročně 8,3 % (mezikvartálně +1,3 %) a na celkovém růstu se tyto podílely více než třetinovým příspěvkem. Další čtvrtinu přidal zahraniční obchod s celkovým kladným saldem 69,9 mld. Kč. Ne zcela příznivý dílčí trend poklesu přebytku v obchodu zbožím byl provázen jevem velmi příznivým a dlouhodobě strukturálně potřebným – dochází k vylepšování bilance služeb. Spotřeba domácností vzrostla o slušná 3% a výdaje vládního sektoru o 4,4 % a obě složky přispěly celkové hodnotě růstu přibližně pětinou.

Za vyvážený lze považovat též příspěvek jednotlivých odvětví, pokud budeme hledět na nabídkovou stranu; největším kontributorem by zpracovatelský průmysl (+7,9 %); zahanbit se však nenechalo ani stavebnictví (+5,5 %) či služby.

Česká ekonomika tak nabízí i po třetí etapě roku 2015 pozitivní obraz s reálnou šancí na vynikající konečný výsledek i v evropském porovnání a po dlouhých sedmi letech též naplňuje přesvědčivě konvergenční scénář přibližování se průměrným hodnotám EU jako v současnosti žádná jiná. Vyvážená struktura ekonomického vývoje může představovat trvalejší bonus i s ohledem na očekávané zpomalení tempa v roce 2016, které by však nemělo (nemuselo) být až tak citelné.

Příznivý obraz ekonomického vývoje se projevuje též v relativně vysoké míře důvěry v tuzemskou ekonomiku. Souhrnný ukazatel důvěry vzrostl v listopadu meziměsíčně o 1,1 bodu – podnikatelská důvěra vzrostla ještě o něco více. Také spotřebitelé odhazují své obavy. V podnikatelském sektoru panuje velký optimismus ohledně dalších investičních aktivit, jejichž růst podnikatelé předpokládají až na úrovni meziročních 7 %.

Souhrnný ukazatel důvěry má hodnotu 96 bodů a pozvolna se vrací na optimistickou vlnu letošního prvního pololetí. Období krize je již i z tohoto pohledu dávno překonáno (hodnota 72 bodů na začátku roku 2009, přičemž ještě v polovině roku 2013 se pohybovala na úrovni 82 bodů). Přesto rekordní hodnoty z druhého pololetí roku 2006 přes 107 bodů ještě dosaženy nebyly. Platí navíc, že podnikatelé se na vývoj ekonomiky dívají střízlivějšíma očima než spotřebitelé, jejichž celková hodnota důvěry je podstatně vyšší (dlouhodobě však též volatilnější).

Petr Zahradník
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)