Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – HDP za první čtvrtletí: ještě lepší, než jsme doufali

29.05.2015

Potvrzená ekonomická výkonnost, měřená meziročním tempem růstu HDP, se nakonec ukázala být ještě příznivější, než napovídalo zveřejnění údajů předběžných před dvěma týdny. S hodnotou meziročního růstu 4,2 % v prvním čtvrtletí a především s mezikvartální akcelerací ve stejném období o 3,1 %, se česká ekonomika neoddiskutovatelně zařadila na samé čelo skupiny nejrychleji rostoucích zemí EU.

Za tímto vývojem, vedle cyklického oživení, stojí i jednorázově působící vlivy spojené s realizací daňové politiky v oblasti spotřebních daní a důsledků vyvolaných v chování ekonomických aktérů, jejichž pominutí v příštím období může vést ke zpomalení vykazovaného růstu.

Na zveřejněných číslech je pozoruhodná nejen dynamika, na kterou jsme si za osm let již téměř odvykli, ale i viditelně se uzdravující struktura růstu. Ze sektorového pohledu byla do zjevné prosperity zapojena všechna odvětví, nejsilněji zpracovatelský průmysl; příznivý byl i přínos probouzejícího se stavebnictví, většiny aktivit ve službách, dopravě i veřejném sektoru.

Rovněž složky na straně poptávky působí již prvním letošním čtvrtletí daleko vyváženěji a zejména každá z nich přispívá k výslednému růstu. Dominantní roli zahraničního obchodu jako zachránce české ekonomiky v časech zlých nyní vystřídaly v době růstu investice, jejichž míra ve vztahu k HDP již de facto dosáhla opětovně předkrizových úrovní (nad 26 %) a dynamika tvorby fixních investic přesáhla meziročně 3 %. Spolehlivou sílu si uchovává domácí spotřeba, rozumně rostou i výdaje vládního sektoru. Zachován zůstal i pozitivní příspěvek zahraničního obchodu, byť ekonomické oživení rovněž silně působí na růst dovozů, a to i přes stále slabý kurs koruny.

V nadcházejících čtvrtletích bude obtížné udržet laťku dosaženou v tom letošním prvním. Neměli bychom tedy propadnout zklamání, pokud by čísla za druhý kvartál byla méně impresivní. Předstihové ukazatele nicméně hovoří o velmi slušné kondici české ekonomiky do té míry, že rok 2015 by měl být po dlouhé době tím, jímž se budeme moc z pohledu aktuálního ekonomického vývoje chlubit.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky