Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – HDP ve třetím čtvrtletí potvrzuje laťku, nastavenou v předchozím průběhu roku

13.11.2015

HDP i ve třetím letošním čtvrtletí potvrzuje raketový vývoj. Oproti předchozímu kvartálu vývoj české ekonomiky přidal na rychlosti o další 0,5 procentního bodu tak, že meziroční přírůstek v tomto období dosáhl na 4,3 %.

Všem vyvíjejícím se složkám struktury HDP z pohledu poptávky zřejmě – jedná se o předběžné údaje – dominují investice. Mezi odvětvími výrazně roste zpracovatelský průmysl, stavebnictví i obchod. Předběžný údaj tak koresponduje s nedávno publikovaným odhadem Evropské komise a staví českou ekonomiku stále mezi nejrychleji rostoucí hospodářství v EU. Česká ekonomika má již teď „předplacen“ vynikající výsledek za celý rok 2015, nicméně souhrnný výčet faktorů, který se na něm podepsal, a jejich mnohdy jednorázový či krátkodobý vliv může vést k jeho jisté korekci v roce příštím. Ten by měl být stále velmi dobrý, nicméně naše očekávání by neměla být pro toto období přehnaná.

Petr Zahradník
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)