Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – HDP ve druhém čtvrtletí 2015: potvrzení dobrých časů

28.08.2015

Před dvěma týdny zveřejněný předběžný odhad o vývoji HDP v letošním druhém čtvrtletí dnes doznal upřesnění a rozšíření o řadu detailů, jejichž vložení do systémové mozaiky nám nabízí velmi příjemný obraz aktuálního vývoje české ekonomiky. Její meziroční růst byl potvrzen na

4,4 %, mezikvartální akcelerace dosáhla dokonce 1,0 % (po předběžných 0,9 %).

Z poptávkové strany se na růstu ekonomiky rovnoměrně podílely všechny klíčové složky ve struktuře, kterou lze v praktických podmínkách považovat za téměř optimální. Vysoké tempo růstu investic (o téměř 6 %), které dále roste, předjímá dlouhodobější ekonomickou prosperitu v rámci zbytku dekády. Export zůstal tahounem a jeho meziroční růst o 7 % představuje důkaz schopnost českých vývozců obstát na náročných trzích. Nejistotu zřejmě překonal i sektor domácností, když nárůst nejsilnější složky poptávky po HDP – spotřeby domácností – dosáhl hodnot vyšších než 3 % (což dlouhodobě nebývá v České republice typické). Růst veřejných výdajů o 2,5 % je pak dokladem jisté obezřetné ofenzivy, v níž se snoubí na jedné straně snaha o aktivní vládní politiky, na té druhé pak o úsporný veřejný provoz.

Z hlediska sektorového dominoval ekonomické dynamice zpracovatelský průmysl (+7,0 %), nicméně ani další odvětví nezůstala vzdálena.

Podtrženo, sečteno – lze si zřejmě představit ještě mírně vyšší číslo celkového růstu, dané zrychlením některé ze složek poptávky po HDP; je však velmi obtížné si představit další vylepšení celkové struktury, o kterou se česká ekonomika opírá a vah jejích jednotlivých složek. Dnešní data zkrátka znamenala potvrzení jejích dobrých časů.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/