Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

08.10.2015

Přelom září a října doslova zavalil evropské integrační dění událostmi, jež mohou znamenat buď významný krok kupředu v již započatých aktivitách, či pozitivní zlom v dosud zavedené praxi.

Vše je samozřejmě stále rámováno konturami migrační krize, jež následně zásadním způsobem přispívá k diskusi témat základních občanských principů a lidských práv, či rizik zhroucení prostředí jednotného trhu v Evropě, jejichž význam byl ještě zcela nedávno vnímán jinak a podstatně méně naléhavě. Když do toho přidáme humbuk vyvolaný automobilkou Volkswagen, který nemohl zůstat ušetřen vyjádření klíčových představitelů institucí EU, byl by výsledný obraz značně depresivní.

Naštěstí jsou na pořadu dne témata, jež vyhlížejí podstatně pozitivněji a zdánlivě samonosně a autonomně od oněch problematických. Ona zdánlivost však proto, že pokud kupříkladu migrační krize přeroste únosné meze, stanou se i ona pozoruhodně zajímavá témata, charakteristická svojí invenčností i razancí zcela zbytnými, podružnými, bezúčelnými a nenaplněnými.

Akční plán pro naplňování Unie kapitálových trhů zveřejněn

Mezi ně zcela jistě patří zveřejnění Akčního plánu pro naplňování Unie kapitálových trhů. Smyslem tohoto segmentu Jednotného trhu je dosažení stavu, kdy hranice skutečně nebude představovat bariéru pro naplnění spolehlivě fungujících trhů cenných papírů.

Unii kapitálových trhů je dobré vnímat v úzké symbióze s Investičním plánem pro Evropu. Cíl směřuje k efektivnějšímu využívání alternativních zdrojů financování, jež se stanou důstojnou a plnohodnotnou konkurencí dosud dominantního úvěrového financování.

Existuje představa, že díky posílené konkurenci v oblasti finančního zprostředkování se výsledný přínos odrazí též ve větší a pružnější dostupnosti malých a středních podniků, včetně začínajících firem, ke zdrojům financování. Posílení konkurence na finančních trzích by mělo následně přispět i jejich stabilitě a schopnosti odolávat krizovým situacím.

Akční plán k Unii kapitálových trhů stojí na čtyřech zásadách:

  • vytváření více příležitostí pro investory;
  • propojení financování s reálnou ekonomikou;
  • podpoře silnějšího a odolnějšího finančního systému;
  • prohloubení finanční integrace a zintenzivnění hospodářské soutěže.
K dalším velmi nosným tématům patří například blížící se summit OSN o klimatu v Paříži, na který se EU velmi zodpovědně připravuje; či posun ve způsobu vyhodnocování výdajů Rozpočtu EU za použití přístupu zaměřeného na výsledky a výkonnost. Těmto tématům se budeme věnovat v následujících komentářích k aktuálnímu dění v EU, jehož zajímavost je v současném období mimořádná.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/