Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

14.08.2015

V rámci nepříliš početné agendy uprostřed letních prázdnin se dění v EU především dotýkalo dvou zřejmě nejzásadnějších témat, kterými EU v současné době žije – a sice migrační vlnou a situací v Řecku.

Komise reaguje na zesilující imigrační vlnu do EU
Zesilující imigrační vlna do EU rezultuje v přijetí dalších opatření k vypořádání se s tímto velmi zásadním exogenním šokem, jež zřetelně poznamenává funkčnost sociálního i ekonomického systému EU i jednotlivých členských států. Evropská komise schválila 23 víceletých národních programů, financovaných z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu vnitřní bezpečnosti (ISF). Celkový objem nyní schválených prostředků na tento účel do roku 2020 je odhadován na 2,4 mld. EUR. Poté, co 22 obdobných programů bylo již schváleno v předchozím období, mají v průběhu letoška přibýt ještě další (hovoří se o třinácti), které mají být primárně zacíleny na země, které nejsilněji čelí migračním vlnám. Tyto prostředky pokrývají celý rejstřík potřeb spojených s aktuálním i předpokládaným průběhem migrace. Její pokračování by nicméně mohlo vést k významnému přeskupení výdajové struktury Víceletého finančního rámce EU.

Memorandum o porozumění uzavřené s řeckou vládou
Posouvá se též praktický vývoj událostí spojených s řešením neutěšené situace v Řecku. Poté, co tato situace nabyla až do počátku letošního roku poměrně racionální a rutinní průběh, který byl během nestandardního postupu nové vlády během jediného půlroku zcela narušen a vyvrcholil „tanečky“ okolo řeckého referenda, po kterém následovala tvrdá věřitelská „odveta“, zdá se nyní pravděpodobnější možnost návratu do obvyklých kolejí. Klíčoví zástupci věřitelské komunity prostřednictvím Evropské komise, Evropské centrální banky, systému ESM s příspěvkem Mezinárodního měnového fondu dosáhli ucelené dohody o podmínkách a procedurách s řeckou vládou a uzavřeli memorandum o porozumění, které bude předcházet dohodě o půjčce mezi Řeckem a Evropským stabilizačním mechanismem. Dohoda ještě nicméně podléhá ratifikaci členskými státy, což bude v řadě případů znamenat její velmi ostrý test, a schválení Radou guvernérů a ředitelů ESM. A to pořád budeme na začátku, na který se vrátí tento příběh po zbytečně ztracených šesti měsících a jehož dobu trvání lze odhadnout minimálně po zbytek této dekády (půjde-li vše alespoň uspokojivě), kdy by bylo možné očekávat silnější návrat důvěry v možné řecké ekonomické zmrtvýchvstání.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/