Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

02.11.2015

Dění v uplynulém týdnu bylo možné charakterizovat společným jmenovatelem, zvaným odstranění překážek a konečné završení Jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. Celá řada aktivit provázejících agendu Evropského parlamentu, Rady EU i Evropské komise se týkala právě tématu praktického zfunkčnění společného trhu bez bariér, jež je mnohými považován za největší ekonomický výdobytek evropské integrace, který však má k ideálu stále daleko.

Společně posuďme, zda onen společný jmenovatel pro události uplynulého týdne opravdu sedí. Autor těchto řádek se optimisticky domnívá, že ano. Poslanci Evropského parlamentu rozhodli o odstranění roamingových poplatků pro telefonování v rámci EU od června 2017. Rovněž schválili zásady ochrany neutrality sítě.

Evropský parlament též vyjádřil zklamání nad „promarněnou příležitostí“ ohledně vypořádání se s nefér daňovou soutěží při dosahování dohody mezi vládami EU ohledně stále přetrvávajících překážek pro výměnu informací o daňových pravidlech. Současně však došlo k dosažení dohody k témuž mezi EU a Lichtenštejnskem spočívající prozatím především v zavedení praxe výměny potřebných daňových informacích, vedoucích k odhalení daňových úniků z pohledu členských států EU.

Cestovatelé, kteří si rezervují letenky, hotelové ubytování nebo pronájem vozidla jako balíček služeb před internet budou mít stejnou úroveň právní ochrany, jaké se již dnes těší zákazníci cestovních kanceláří.

Evropská komise zveřejnila zásady, jež mají pomoci úředníkům ve veřejném sektoru napříč EU identifikovat a umět předcházet nejčastějším chybám, které se vyskytují v procesu zadávání veřejných zakázek, především v případě projektů, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v souladu s přístupem osvojeným pro sledování výsledků, které Rozpočet EU reálně přináší. Evropská komise usiluje o to, aby prostředky daňových poplatníků přerozdělované Rozpočtem EU byly vynakládány efektivně a transparentně. Přibližně polovina ESIF je alokována do reálné ekonomiky prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek.

Na mzdovou či příjmovou diferenciaci mezi ženami a muži upozornilo společné prohlášení komisařů Timmermanse, Thyssenové a Jourové. Sugestivně poukázali na to, že jestliže v rámci ročního výdělku ženy přestávají vydělávat 2. listopadu, muži vydělávají kontinuálně do konce roku. Anebo jinými slovy, zbývající téměř dva měsíce pracují v průměru ženy oproti mužské úrovni příjmů zdarma, když mzdová úroveň žen je průměrně o 16,3 % nižší než mužů. Zmínění komisaři jménem Evropské komise podrobili tento stav kritice, když označili rovnost příjmových možností za jednu z fundamentálních hodnot EU a platovou mezeru pak za unfair, nespravedlivou a neakceptovatelnou

I na evropském poli dojde letos k zajímavému dohadovacímu řízení o rozpočet. Evropský parlament totiž přijal návrhy, s nimiž se Rada EU ohledně Rozpočtu EU na rok 2016 neztotožnila. Ty se týkají výrazného zvýšení výdajů EU nad rámec dohodnutých stropů, vymezených Víceletým finančním rámcem 2014 – 2020. Požadavek na jejich zvýšení vyplynul především z potřeby řešení migrační krize.

A nejdůležitější zřejmě na konec: Evropská komise se rozhodla dát nový impuls rozvoji JVT prostřednictvím řady ambiciózních a pragmatických aktivit. Iniciativa Evropské komise se zaměřuje na tři oblasti:

  • vytvoření dodatečných příležitostí pro spotřebitele, podnikatele a svobodné profese;
  • podpora modernizace a inovací;
  • zajištění praktických přínosů pro obyvatele v jejich každodenním životě.

První oblast je silně zaměřena na vyvážený rozvoj sdílené ekonomiky (sharing, collaborative), která začíná představovat velmi rychle rostoucí tržní segment a kvalitativní změnu na poptávkové straně, jíž je nutné přizpůsobit nejen charakter služeb, ale též akceptovat záležitosti spojené s přechodným využíváním aktiv po dobu zajišťování sužby. Výsledkem má být zpracovaná agenda sdílené ekonomiky, oslovující záležitosti spotřebitelských práv zdanění, pracovního zákonodárství, směrnice o službách apod. Další téma se dotýká pomoci malým a středním podnikům a start-upům, prostřednictvím odpovídajících finančních nástroj, včetně možností Unie kapitálových trhů. Pozornost je věnována tom aby se trh služeb bez hranic stal opravdu realitou. Postup nemá v tomto ohledu výrazně modifikovat směrnici o službách, ale spíše posílit její implementaci, například prostřednictvím pasu o službách, dokumentu vydaném národní autoritou, jež pomůže poskytovatelům služeb uskutečňovat přeshraniční aktivity. Tento přístup má být propojen i s odpovídající mobilitou na trhu práce. Rovněž tma identifikace restrikcí v maloobchodním sektoru bude předměte aktivit v rámci první oblasti.

Druhá oblast se především zaměří na modernizaci systému standardů, transparentnější systém zadávání veřejných zakázek (viz výše) a konsolidaci rámce duševního vlastnictví.

A konečně třetí oblast se pak soustředí na rozvoj kultury souladu JVT, „chytrého“ posílení JVT a jeho zesílení pro služby a zboží.

Tuto poměrně zásadní aktivitu Evropské komise nazvanou Hlubší a férovější JVT je vhodné dát do kontextu s návrhem opatření pro dokončení a završení prostředí Hospodářské a měnové unie (EMU), představené o týden dříve.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

 

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/