Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Dnešní údaje o inflaci a nezaměstnanosti aktuální obraz české ekonomiky ještě spíše vylepšily

09.07.2015

Meziroční nárůst hladiny spotřebitelských cen o 0,8 % a meziměsíční o 0,1 % v průběhu června svědčí o mimořádně umírněném cenovém vývoji, daleko od rizika inflačního vzlínání, na straně druhé též pozvolna se vzdalujícím deflační pasti, jíž se před již téměř dvěma lety tak začala obávat ČNB.

Samotný červnový vývoj byl pouhým okem nezřetelný. Výraznější cenový pohyb v průběhu června byl patrný především u položek, spojených s počínajícím obdobím rekreací a volnočasových aktivit. Dochází též k pozvolnému velmi mírnému nárůstu cen pohonných hmot. Cenovou proměnlivost oběma směry vykázaly určité druhy potravin. Tento meziměsíční průběh byl však zcela setřen sledováním inflace v meziročním porovnání, které lze u klíčových položek směle nazvat setrvalým stavem. I červen tak potvrdil pokračování dlouhodobého nízkoinflačního vývoje v České republice i v Evropě, který může v nadcházejícím období korigovat jak vliv poptávkových impulsů (viz například včerejší velmi silná data u českých maloobchodních tržeb), tak zejména pak „dovezené“ faktory nákladového typu (mírný nárůst cen ropy, nevyzpytatelný kursový vývoj v souvislosti s řeckým problémem).

Jestliže vývoj inflace tak hodnotíme v zásadě neutrálně a bezproblémově, tak vývoj na trhu práce z pohledu míry nezaměstnanosti nám musí činit očividnou radost.

Pohyb je na něm velice patrný. Spolu s radostí nás však pohled na statistiky nezaměstnanosti v širším kontextu trhu práce může naplňovat též obavami. Ty jsou spojeny zejména s tím, že oživující ekonomika bude potřebovat pracovní sílu s určitým kvalifikačním profilem, které se v plném rozsahu nedostává, a současně, zda se tatáž ekonomika „postará“ o ještě viditelnější redukci počtu nezaměstnaných, zejména pak těch dlouhodobě.

Klíčový údaj však zní: míra nezaměstnanosti na konci června dosáhla v České republice 6,2 %, což odpovídá podle harmonizované metodiky Eurostatu přibližně 5,6 % v evropském srovnání a řadí nás dlouhodobě mezi pět zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU. Klesá počet uchazečů o zaměstnání, narůstá počet volných pracovních míst, přičemž míra nezaměstnanosti před rokem, kdy již bylo o trhu práce hovořeno spíše lichotivě, činila o 1,2 procentního bodu více.

Možná bude dobré si tohoto obrázku chvíli užít, protože letos již zřejmě výrazně lepší nebude. S tradičním vstupem absolventů škol na trh práce a pozvolným utlumením sezónních aktivit i přes velmi dobrý ekonomický výkon bude míra nezaměstnanosti ve zbytku roku přinejlepším spíše stagnovat.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/