Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Další příznivé zprávy z reálné ekonomiky

07.05.2015

Dnes zveřejněné údaje za tři klíčové makroekonomické indikátory představují další z kamínků v mozaice slušné momentální výkonnosti naší ekonomiky. Byť umělecký dojem při jejím zhlédnutí může být veskrze příznivý, neznamená to, že obraz je zcela prost skvrn.

První z veličin představoval zahraniční obchod, jehož souhrnný vývoj v březnu toliko přinesl potvrzení a ujištění dlouhodobě platného faktu jeho dlouhodobě příznivého příspěvku ekonomickému vývoji díky výraznému přebytku jeho bilance. Ta se tentokrát vyznačovala též dynamickým průběhem, registrovaným díky startujícímu ekonomickému oživení nejen na straně vývozu, ale též dovozu. Dovozní dynamika indikuje počínající investiční boom a rostoucí poptávku po zařízení a technologiích zahraniční provenience. Za celé první čtvrtletí se celkový přebytek drží přibližně na úrovních loňského roku, při výrazně svižnější dynamice na obou stranách bilance. V budoucnu lze zřejmě očekávat další tlak na růst dovozů, což může vyvolávat úvahu nad možnostmi a reálností jejich náhrady domácí produkcí.

Průmyslová výroba letos v březnu vrostla o velmi slušných 6,2 % a potvrdila svoji solidní výkonnost. Výsledek byl dosažen především zásluhou tradičních opor českého průmyslu – tedy výrobou motorových vozidel a na ně navazujících odvětví, když prodej aut v tuzemsku i v řadě dalších zemí vykazuje v tomto období značný rozmach. Velmi slibně se jeví i krátkodobá perspektiva průmyslové výroby optikou vývoje nových zakázek jak pro tuzemské, tak zahraniční odběratele (tempo jejich růstu je dvouciferné). Slušný výsledek vykázal průmysl i za celé letošní první čtvrtletí, když růst dosáhl 4,6 % (přestože ve stejném období loni byl ještě podstatně větší –7,1 %).

A zdá se konečně, že stavebnictví v letošním roce naváže na velmi příznivé období minulé dekády, které však v jejím závěru vystřídal hluboký, několik let trvající útlum a propad, vedoucí k výraznému poklesu zaměstnanosti, redukci kapacit stavebních, inženýrských a projekčních firem a velmi negativnímu sentimentu v sektoru. Ten je – zdá se – alespoň pro následující období překonán nejen aktuální výkonností, ale též podstatně příznivějšími očekávanými faktory, které by stavební výrobu měly ovlivnit. V březnu se tato zvýšila o 8,4 %. Tento výsledek je především způsoben prudkým obratem ve vývoji inženýrského stavitelství v důsledku zintenzivnění průběhu výstavby a rekonstrukcí dopravních komunikací, který by měl setrvat i v delším horizontu nadcházejícího období; a jemu pak sekunduje velmi slušná výkonnost stavitelství pozemního.

Budoucí vývoj stavebních aktivit může signalizovat měnící se charakter a struktura stavebních povolení, které ukazují na zvýšenou váhu větších stavebních projektů oproti drobnějším (jestliže jejich počet se snížil, jejich hodnota viditelně vzrostla). Příznivé výsledky vykázaly i údaje za první letošní čtvrtletí (+6,9 %), přestože i zde byl tento růst nižší než před rokem (+8,1 %). Zdá se však velmi pravděpodobné, že vzedmutí se stavebních aktivit v České republice v loňském roce po šesti letech svízelnějších dozná v roce letošním svého pokračování.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/