Komentář k aktuálnímu dění v EU: Klimatické téma stále dominuje

14.12.2015

 

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka
Komentář k aktuálnímu dění v EU: Klimatické téma stále dominuje
 I v právě uplynulém týdnu byl dominujícím bodem agendy EU klimatický summit v Paříži, který o víkendu dospěl k dosažení nové globální dohody ke klimatickým změnám a vyváženému výstupu a akčním plánem, zaměřeným na omezení postupu globálního oteplování významně pod úrovní 2°C.
Podle lucemburské ministryně životního prostředí Carole Dieschbourg, jež společně s komisařem pro energetiku a záležitosti klimatu Evropské komise Miguelem Arias Canetem a generálním ředitelem DG CLIMA Josem Delbekem představovala kostru vyjednávacího týmu ze strany EU, nastal den, na který můžeme být hrdi. Byla schválena vůbec první právně závazná a univerzální klimatická dohoda, jež staví svět do směru, v němž by se měl vyhnout nebezpečné klimatické změně.
Hlavní prvky pařížské dohody zahrnují:
  • dlouhodobý cíl (vlády se dohodly na omezení přírůstku průměrné globální teploty na viditelně méně než 2°C od předprůmyslového období a vyvinou úsilí k omezení přírůstku směrem k 1,5°C);
  • příspěvky států (před a během pařížské konference předkládaly země ucelené národní klimatické akční plány k redukci jejich emisí; země schválily praxi pětiletých revizních mechanismů, kdy budou aktualizovat podobu svých závazků v oblasti aktuálního objemu znečišťování);
  • uhlíkové trhy (dohoda zakládá mechanismus, který by měl přispět k omezení emisí skleníkových plynů a otevřít cestu k dobrovolné spolupráci mezi zeměmi v naplňování emisních cílů; detailní pravidla budou specifikována následně); 
  • transparentnost (vlády se dohodly na založení rámce pro monitorování, měření a ověřování redukce emisí; mechanismus by měl vytvořit srovnatelný přehled o vyvinutém úsilí jednotlivých států a tlak na nedostatečně výkonné země; rozvojovým zemím byla umožněna jistá flexibilita);
  • finance (dohoda zavazuje vyspělé státy pomoci rozvojovým v úhradě za redukci znečištění a osvojení dopadů klimatických změn; vyjednavači se shodli na založení nového cíle pro rozšíření objemu financí na klimatické účely z nynějších 100 mld. USD ročně).
V závěru minulého pracovního týdne však za pozornost stojí i další události, které lze stručně připomenout. Na první místo dejme zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Jejím předmětem bylo například projednávání sociálních aspektů v silniční dopravě; byla identifikována celá řada oblastí, které komplikují funkčnost trhu v silniční dopravě, ať už se týkají kabotáže, organizace volného času a přestávek k odpočinku, právní jistoty pro řidiče i parametrů odměňování. V oblasti dopravy byla předmětem jednání též strategie pro letectví, jejíž text na začátku týdne zveřejnila komisařka pro dopravu Violeta Bulc; jejím smyslem je posílení konkurenčního prostředí a udržitelnosti celkového systému letecké dopravy v EU. Pozornost byla věnována též Zprávě o stavu Energetické unie a dalším relevantním tématům.
Přijetím řeckého programu došlo k završení schvalovacího procesu všech 118 Programů rozvoje venkova v EU na období 2014–2020, které budou moci počítat se souhrnnou částkou ve výši 99,6 mld. EUR (což zdaleka není zanedbatelné; připomeňme, že největší jednorázový program v EU – HORIZON 2020 – disponuje souhrnnou částkou mírně přesahující 80 mld. EUR). Jejich předmětem je též podpora malého podnikání na venkově, nejen v oblasti zemědělských aktivit. Program rozvoje venkova České republiky disponuje alokací 2,3 mld. EUR.
Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV),
člen delegace EU na konferenci COP21 v Paříži
/jak-na-