Komentář Davida Marka, poradce prezidenta HK ČR: HDP ve 4. čtvrtletí: Výborný rok s drobnou skvrnou na závěr

17.02.2016

Komentář Davida Marka, poradce prezidenta HK ČR: HDP ve 4. čtvrtletí: Výborný rok s drobnou skvrnou na závěr

Rok 2015 se do historie české ekonomiky zapíše jednoznačně pozitivně. Řada ekonomických ukazatelů dosáhla rekordně vysokých hodnot, např. absolutní zaměstnanost i míra zaměstnanosti či index spotřebitelské důvěry. HDP se loni reálně zvýšil o 4,3 procenta po dvouprocentním růstu v roce 2013. V roce 2015 HDP konečně překonal svou dosud nejvyšší hodnotu z předkrizového roku 2008. Zjednodušeně by se dalo říci, že finanční krize nám vzala sedm let. Nyní je však za námi. Kaňkou na jinak příznivých informacích je zhoršení situace v závěru roku, za níž stojí technické potíže v energetice a chemickém průmyslu.

V posledním čtvrtletí loňského roku se HDP v mezičtvrtletním srovnání snížil o 0,1 procenta, meziroční tempo růstu zvolnilo na 3,9 procenta. Příčinou tohoto relativního zhoršení ekonomické situace v závěru roku byly technické obtíže v energetice a chemickém průmyslu. Jaderná elektrárny Dukovany měla odstaveny tři ze čtyř bloků. V Chemparku v Záluží byla po nehodě odstavena jednotka na výrobu etylénu. Bez vlivu těchto faktorů by se tempo růstu HDP pohybovalo kolem 5 procent.

Za růstem ekonomiky v posledním čtvrtletí i celém loňském roce stojí zejména investiční aktivita, kterou výrazně podpořilo čerpání EU fondů. Růst spotřeby domácností podporuje pokles nezaměstnanosti, zrychlení růstu mezd a pokles míry úspor podporovaný značnou dávkou optimismu, jak ukazuje rekordně vysoká hodnota indexu spotřebitelské důvěry. Nešetřila ani vláda a její spotřeba také podpořila růst ekonomiky. Příspěvek zahraničního obchodu byl nejspíše mírně záporný.

České ekonomice loni pomohly vedle EU fondů také další mimořádné faktory. Pro ilustraci lze růst HDP v roce 2015 rozložit následovně: 1,4 procentního bodu EU fondy, 0,5 procentního bodu pokles cen ropy a dalších surovin, 0,4 procentního bodu vliv změn spotřebních daní na tabák, 2,0 procentního bodu představuje „normální“ růst ekonomiky.

V rámci Evropské unie dosáhla Česká republika čtvrtého nejrychlejšího tempa růstu HDP. Rychleji rostly pouze Irsko, Lucembursko a Malta.
HDP na obyvatele v paritě kupní síly se loni zvýšil na 85 procent průměru EU z 83 procent v roce 2014. V rámci zemí střední a východní Evropy je Česká republika stále na první příčce podle tohoto ukazatele. Pohled napříč celou Evropou ukazuje, že v loňském roce ČR předstihla Kypr, před námi jsou v žebříčku ekonomické vyspělosti Malta, Španělsko a Itálie.

V letošním roce odezní mimořádné faktory, které hnaly růst ekonomiky loni. Podle naší prognózy by se HDP měl v roce 2016 zvýšit o 2,5 procenta. Vzhledem k tomu, že eurozóna i EU jako celek patrně porostou pomaleji, měla by se Česká republika opět posunout o něco výše v relaci k průměru EU. Nicméně ostatní země střední Evropy by měly letos růst ještě o něco rychleji než ČR.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/