Jihočeský kraj

Jihočeský kraj se, díky své poloze, řadí mezi nejvíce atraktivní regiony České republiky pro zahraniční investice. Leží v těsné blízkosti států Rakouska a Německa, má výhodnou polohu i ve vztahu k hlavním „domácím“ centrům Praze, Plzni a Brnu. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve výrobní oblasti i v oblasti služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu. Kromě polohy zvyšuje atraktivitu kraje pro investory i existence rozvojových ploch po celém regionu. V kraji jsou významně zastoupeny vědecko-výzkumné kapacity a diverzifikovaný zpracovatelský průmysl. Důležitou roli hraje též energetický průmysl – Jaderná elektrárna Temelín a největší vodní dílo České republiky – Lipno. Potenciál regionu je tvořen přírodním bohatstvím, kulturním a historickým dědictvím, dobrými podmínkami pro rozvoj lázeňství a dalšími unikátními prvky, které z kraje činí jednu z nejnavštěvovanějších destinací České republiky.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/