Ještě lepší, než jsme čekali

25/04/2018 Vladimír Dlouhý

Když zkraje podzimu 2017 Hospodářská komora ČR zveřejnila odhad růstu ekonomiky na loňský rok ve výši 4,5 %, byli jsme na českém trhu za veliké optimisty. Růst však pokračuje.

Poslední publikovaná data nám dávají za pravdu, že zpětná vazba z naší členské základny skutečně vypovídá o tendencích vývoje české ekonomiky pro následující období. Na začátku března jsme publikovali další vydání naší Komorové národohospodářské prognózy s odhadem růstu HDP v letošním roce ve výši 4,2 %. Předpokládáme, že se situace bude opakovat. Jaké k tomu máme důvody?

Je třeba se ptát, co má naše prognóza společného s prognózami sestavovanými bankami, státními či mezinárodními institucemi. Vycházíme ze stejných makroekonomických dat, disponujeme silným analytickým týmem a díky spolupráci s experty z České spořitelny pracujeme i s profesionálním modelem všeobecné ekonomické rovnováhy. Měli bychom tedy prezentovat velmi podobná čísla. Proč tomu tak není?

Na rozdíl od zmíněných firem a institucí totiž máme jiné cíle či omezení. Hospodářská komora se nezpovídá netrpělivým akcionářům jako komerční banky, nesledujeme cíl v podobě stability měny jako ČNB, ani rozpočtové, opatrnostní či politické cíle jako ministerstvo financí nebo Evropská komise. Navíc máme přístup k jedinečným datům a informacím z naší patnáctitisícové členské základny.

Opatrný optimismus

Hospodářská komora ČR je jediným ze zákona ustaveným obecným zástupcem podnikatelů v ČR a svou jedinečnou regionální strukturou i pestrým odvětvovým zastoupením je jim blíže než státní správa či prognostické útvary velkých společností. Již deset let pravidelně dvakrát ročně sbíráme informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci komorového barometru a pořádáme i řadu dalších šetření zaměřených na aktuální témata. Zpětnou vazbu o současném a očekávaném vývoji ekonomiky získáváme i v rámci našich 23 odborných sekcí, sdružujících podnikatele a experty k dané problematice, na základě setkání s čelnými představiteli firem v jednotlivých krajích nebo například také v rámci komorové poradny.

A výsledek? Pozitivní očekávání podnikatelů pro letošní rok jsou srovnatelná s výbornými výsledky roku 2015, kdy česká ekonomika zaznamenala meziroční růst HDP ve výši 5,3 %. Na rozdíl od období před třemi lety stojí náš současný růst na zdravých základech – nejedná se tedy jen o výkyv způsobený dočasnými faktory. A nesmíme zapomenout, že rosteme z výrazně vyšší základny – náš růst je tak o to cennější.

Jaký tedy bude podle nás letošní rok? Jedním z hlavních faktorů růstu v letošním roce zůstává ekonomické oživení v eurozóně, které zvyšuje zahraniční poptávku, spolu se soukromými investicemi firem. Tato dynamika se přenáší také v podobě silné poptávky firem po zaměstnancích do vývoje mezd, a tím kladně ovlivňuje domácí poptávku. K výsledku tak výrazně přispěje i spotřeba domácností. Kladný bude také příspěvek vládní spotřeby a pozitivně zapůsobí i zahraniční pracovní síla – především na straně nabídky, ale zčásti i na straně poptávky.

Nemyslíme, že roky svižného růstu jsou již minulostí. Hospodářská komora predikuje, že české hospodářství vzroste letos o 4,2 % a v roce 2019 o dalších 3,3 %. Oproti jiným prognózám zdůrazňujeme vliv tří spíše opomíjených faktorů – čerpání evropských fondů, výraznější oživení stavebnictví a výsledky masivních investic firem do digitalizace. Právě tyto faktory způsobí v letošním roce onen dodatečný tlak směrem k vyššímu růstu.

Čerpání evropských fondů se letos přidá mezi tahouny růstu, jeho intenzita výrazně zesílí v druhé polovině roku a výrazně pozitivně ovlivní i výsledky v roce 2019.

Na rozdíl od minulého programovacího období čekáme „hladší“ průběh čerpání, pozitivní vliv na HDP tak nebude v roce 2022 nárazový, jako tomu bylo v roce 2015.

Ve výsledcích letošního i příštího roku sehraje důležitou roli výraznější oživení stavebnictví. Vzhledem k říjnovým volbám dojde k větší aktivitě municipalit, která bude patrná jak z hlediska objemu vlastních „obecních“ investic, tak ve vstřícnějším vztahu k soukromým investorům. Očekáváme, že pozitivně na zrychlení stavebního řízení zapůsobí i novela stavebního zákona – urychlení podle nás zasáhne i starší nedokončené projekty. V neposlední řadě zde sehraje kladnou roli i nízká srovnávací základna v důsledku kumulovaných problémů odvětví v minulých letech.

Zároveň se již letos částečně projeví výsledky loňských masivních investic do digitalizace a nových technologií. V roce 2018 budou firmy těmto investicím přikládat ještě větší význam a plánují investovat ještě více. Tento trend bude pokračovat i v příštím roce, kdy bude již patrný pozitivní plošný vliv na produktivitu práce.
Česká ekonomika tak konečně zahájí kýžený vzestup na řetězci přidané hodnoty.

Krátkodobě bude růst brzdit nedostatek kvalifikované pracovní síly a s tím spojené rostoucí náklady na pracovní sílu. Domácí poptávka ale díky tomu bude podobně jako loni robustní a dominantní a odtud pramení náš optimisimus pro nejbližší měsíce. Současně však víme, že v delším období má náš růst zatím značné limity a že rozhodující budou investice do nových technologií, především do digitalizace a robotizace. Pokud hospodářská politika vlády nepůjde těmto investicím v ústrety, budou dnes úspěšné časy pouhou epizodou.

V delším období má náš růst limity. Rozhodující budou investice do nových technologií.

Mf DNES – 25.4.2018

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/