Jednotný železniční tarif? Až naprší a uschne

14.10.2019 Emanuel Šíp

Úředníci ministerstva dopravy věnovali v předchozím období mnoho úsilí přípravě a propagaci jednotného železničního tarifu, který měl být základem jinak velmi potřebné jednotné železniční jízdenky a měl vstoupit v platnost v prosinci 2020. Na základě nejnovějších zkušeností to vypadá, že nebude k dispozici ani jednotný železniční tarif, a možná ani jednotná železniční jízdenka.

Princip jednotné železniční jízdenky spočívá v tom, že ať si ji zakoupíte u kohokoliv, platí vám pro vlaky libovolných dopravců na zvolené trase, což může přinést výhody cestujícím, usnadnit liberalizaci železniční dopravy, a zároveň zajistit spolupráci různých dopravců. Systém, za jehož vytvoření a provoz má ministerstvo zaplatit státní společnosti CENDIS 254 milionů korun, měl jednotnou železniční jízdenku zavést do praxe. Aby si však úředníci usnadnili práci, chtěli tuto jednotnou jízdenku opřít o zmíněný jednotný, ministerstvem všem krajům i dopravcům vnucený tarif.

Hospodářská komora ČR opakovaně upozorňovala úředníky ministerstva na závady připravovaného systému, který by vyřadil z využívání jednotné jízdenky komerční dopravce i komerčně poskytované slevy, odebral krajům pravomoc sjednat s dopravci tarif vlastní a rovněž zkomplikoval zapojení železnice do systémů integrované dopravy. Bohužel nadarmo. Jednalo se také o selhání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který nepochopil, že by se v pojetí ministerstva fakticky jednalo o úředně vytvořený cenový kartel a ohrožení potenciální konkurence dopravců, a záměru ministerstva dal zelenou. Dnes se ukazuje, že připravovaný jednotný tarif v sobě zároveň nesl značné riziko zdražení železniční dopravy. Přitom zahraniční systémy, jako například nizozemský, již dnes umožňují načítání tarifů různých dopravců, a tím i využití jednotné jízdenky v podstatně širším rozsahu dopravní sítě i ve službách propojených s dopravou.

Mezitím některé kraje využily svých nepopíratelných pravomocí při sjednávání smluv s železničními dopravci, zakázaly Českým drahám výdej jízdenek podle jejich tarifu a na území svého kraje hodlají nadále uplatňovat tarif vlastní, obvykle pro cestující výhodnější a propojený s integrovanými dopravními systémy. Stávající tarif Českých drah tak může platit jen v dopravě mezi kraji nebo na linkách objednávaných ministerstvem.

Je jasné, že se nejnovějším vývojem dostává jednotný železniční tarif definitivně mimo hru. To znamená změněnou situaci pro všechny zúčastněné, pokud nemá s jednotným železničním tarifem zaniknout i připravovaná pro cestující výhodná jednotná jízdenka. Českým drahám nezbude než zahrnout nové krajské tarify do svého tarifního systému a vypořádat i vzniklé problémy s uplatňováním svých komerčních slev. Vedení ministerstva nezbývá, než důkladně zrevidovat připravovaný systém a ujistit se, že bude skutečně umět načítat skutečné tarify jednotlivých dopravců a spravedlivě vypořádat vztahy mezi vydavatelem jízdenky, použitými dopravci a cestujícím. Není možno připustit blamáž ze zavedení nekompetentního a nefunkčního řešení.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/