Nová závěrečná zkouška

02.01.2017

HK ČR se zapojila do projektů Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2, které byly realizované v letech 2010 – 2012 a 2013 – 2015 a jednalo se o formu participace zaměstnavatelů na tvorbě jednotných zadání závěrečných zkoušek.

Více informací naleznete zde:

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora