Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.


Závěrečné zkoušky probíhají dle jednotného zadání. Jednotná zadání jsou vytvořena pro každý obor vzdělání zvlášť. Za jejich tvorbu a inovace zodpovídají editoři/rky. Ti spolupracují se zkušenými pedagogy ze škol, kteří vytvářejí jednotlivá témata v daném oboru. https://zkouska.cermat.cz/menu/jednotna-zadani


Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.


Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí

Odkaz: Závěrečná zkouška (cermat.cz)