Investiční pobídky: státní sny a realita

12/06/2018 Vladimír Dlouhý

S nadějí jsem uvítal, že ministerstvo průmyslu chystá rozsáhlé změny v politice investičních pobídek. Jenže ani nový návrh z pera resortu se nezbavuje starých nešvarů, pro které Hospodářská komora stávající systém pobídek dlouhodobě kritizuje.

Stát totiž honí mnoho zajíců najednou a snaží se dosáhnout několika cílů jedním nástrojem, což ve výsledku nebude efektivní ani u jednoho z nich. Stát by již měl přestat primárně vnímat investiční pobídky jako nástroj vnitřní kohezní politiky vyrovnávající teritoriální rozdíly, ale učinit zásadní strategický obrat tak, aby zachytil nástup technologických inovací a motivoval jejich rozvoj.

Problém nerovnoměrné ekonomické úrovně regionů by měl stát řešit separátně. Nikoli v rámci poskytování pobídek pro dodavatelské závody a tvorbou nových pracovních míst – ta jsou totiž to poslední, co nyní čeští podnikatelé potřebují. Mají přesně opačný problém a další pracovní místa nebudou znamenat nic jiného než rostoucí mzdový tlak i odsávání lidí z tuzemských firem, které už dnes kvůli nedostatku lidí odmítají, nebo v lepším případě zpožďují zakázky.

Mnohem výhodnější by bylo rozdělit pobídky do dvou kategorií. První typ by představoval podporu orientovanou na inovace s co nejvyšší přidanou hodnotou bez ohledu na lokaci. Taková podpora by tak zřejmě směřovala hlavně do univerzitních měst, zpravidla krajských metropolí. Druhý typ investiční pobídky by fakticky představoval především kompenzační nástroj, který by mohl vyrovnávat mimořádné lokální problémy – ekonomické, sociální i třeba environmentální.

Podle mého názoru je nerealistické, když stát očekává, že klíčové služby, technologie a nejlépe placení zaměstnanci budou investorovi k dispozici kdekoliv mimo regionální metropole s dobrou leteckou a železniční dostupností.
Rozvoj inovací musí jít ruku v ruce s kvalitní dostupnou infrastrukturou, jinak jsou sny o větším rozšíření technologických center v Česku pouhou iluzí.

Zároveň by sami podnikatelé měli mít vliv na to, komu a jak je podpora poskytnuta. Hospodářská komora jako jediný zákonem zřízený zástupce podnikatelů chce tím do poskytování pobídek vnést racionalitu. Koneckonců, kdo jiný než komora má dokonalejší přehled o tuzemském podnikatelském klimatu. Proto v meziresortním připomínkovém řízení požádala ministerstvo průmyslu, aby ji stát do procesu poskytování podpory zapojil. Zatím neúspěšně, ale není všem dnům konec a naše snaha nekončí, právě naopak.

Mf DNES – 12.6.2018

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/