Investiční pobídky pro montovny musí skončit

11/06/2018 Bořivoj Minář

Jsem hrdý Čech a velmi dlouho s nelibostí sleduji, jak úředník, opřen o prehistorický zákon, deformuje trh v Čechách. Investiční pobídky se před desetiletími jevily jako řešení situace, která nastala po ukončení vlády komunistů v Československu. Ekonomika zdecimovaná různými privatizačními kouzly a permanentním strašením před Západem se vrhla k realizaci investičních pobídek.

Mnozí snad i bláhově očekávali, že kapitalista přijde do Česka, vyklopí na dvůr továrny nůši marek a nechá stávající nedokonalý management, aby peníze nějak utratil. Nestalo se. Kapitalista řádně investoval do země, kde byla velmi dobrá pracovní síla, šikovní lidé a velmi příznivé podnebí pro rozvíjení byznysu. Po čase tento kapitalista svůj profi t z českých akvizic buď reinvestoval, nebo odvezl jinam.

Rozdávání investičních pobídek se rozbíhá naplno. Vytvářejí se struktury, agentury, odbory a další nezbytnosti spojené s administrací. Úředník rád rozděluje peníze, kdy navíc může být i vlivným administrátorem. Fakticky není limit pro poskytování pobídek komukoliv.

Ročně se takto, po mikulášsku, rozdá mnoho miliard z daní českých podnikatelů, aby jim osvícený politik a úředník systematicky budoval konkurenci. Investiční pobídkou posílené zahraniční montovny vyrážejí na český trh práce, kde šikovně nastavenou mzdovou politikou postupně vylákají šikovné lidi z tradičních českých firem.

České firmy se brání skokovým zvyšováním mezd, čímž si snižují profitabilitu a konkurenceschopnost, nebo jednoduše skončí. Mnozí dodnes nejsou připraveni na tvrdou a sofistikovanou zahraniční konkurenci globálních hráčů.

Státní agentura Czechinvest expanduje a vytváří síť pracovišť v Česku i zahraničí s hlavním cílem – lákat investory. Dostáváme se do stavu, že české ekonomice začínají scházet pracovníci. Ale agentura stále láká. Vytváří se dokonalý mechanismus, kde jedni slibují zajistit investiční pobídky a druzí to zkušeně realizují ke spokojenosti příjemců, avšak k nespokojenosti českých podnikatelů.

Dostáváme se do absurdního stavu, kdy české ekonomice chybějí desetitisíce a následně statisíce pracovníků, politici přemýšlejí, jak investorům ztížit odvoz profitu z ČR. Agentura CzechInvest stále láká investory. Kromě utracených miliard ročně na investiční pobídky ještě i několik set miliónů na tuto zvláštní činnost, která má však stále oporu v zákoně.

Hospodářská komora opakovaně protestuje, ale zřejmě ne dost nahlas. V posledních týdnech se zdá, že je snaha věci změnit. Jestli je to po ohlášení rekordního příslibu investičních pobídek 10,7 miliardy Kč, nebo jde o prosté prozření, není známo. Dlouhodobě je jasné, že činnost agentury CzechInvest se chýlí ke konci. Otužilý úředník však přichází s dalšími náměty na činnost. Jako mnoho dalších státních agentur a institucí i CzechInvest hlásá, že nám pomůže v podnikání. Na trhu se tedy rodí další státem financovaný vykazovač činnosti. Je nám nabízeno něco, co nepotřebujeme. Úřednická hydra je nenasytná. S neskrývanou lítostí sleduji sliby politiků, kteří se bijí v prsa a slibují snížení administrativy.

Práce, kterou vykonávám jako své podnikání, či aktivity na pozici viceprezidenta hospodářské komory mi dávají příležitost potkat ročně několik set podnikatelů. Sdělení z osobních setkání lze shrnout do apelu na české politiky: Přestaňte nám deformovat trh svými neumětelskými či zlovolnými opatřeními, nedělejte z Čechů nádeníky a podnikatele druhé kategorie.

Česko je podobné Německu, a nikoliv některé z rozvojových afrických zemí. Podnikat v Česku je dobrá volba. Není třeba vydávat úplatky na lákání investorů do naší země.

Hospodářská komora ČR žádá vládu, aby investiční pobídky považovala do budoucna za velmi výjimečný nástroj ke korekci či podpoře české ekonomiky. Rozumíme výjimečné investiční pobídce na inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou, pobídce na odstranění zásadních sociálních či ekologických problémů. Argumenty, že investoři budou chodit do jiných zemí, jsou oposlouchané a irelevantní. Ať jdou. I v poskytování investičních pobídek se lze inspirovat z vyspělých zemí, jako je například sousední Německo.

Vládní novela zákona o investičních podmínkách však německý příklad příliš nevyužila. V dnešních podmínkách lze činnost agentury CzechInvest a jí podobných soustředit pouze do Prahy v počtu několik desítek pracovníků. Mají rozpracovávat smysluplné investiční pobídky, starat se o podporu start-up projektů nebo podporovat expanzi českých firem do zahraničí. Lákání investorů odzvonilo. Bude velmi dobré, když to vezmou v potaz nejen úředníci, ale i politici. Podporu podnikání pak umí Hospodářská komora ČR zajistit násobně lépe než jakákoliv státní struktura.

Komentář vyšel v deníku Právo 11.6.2018

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/