I nepříjemná inflace může mít pozitiva

Růst cen je alarmujícím znamením posledních měsíců, politici, státní bankéři, ekonomičtí experti, komentátoři v médiích, ale i široká veřejnost, ti všichni vnímají inflaci jako cosi nežádoucího, proti čemuž je nutno bojovat.

Aniž bych zpochybňoval prezentované obavy a rady, dovolím si podotknout, že s růstem cen mohou být spojena i některá dílčí pozitiva. Předně poznamenávám, že období dynamičtějšího růstu cen jsou jedním z průvodních jevů normálního trhu. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou bývá vyrovnávána právě změnami cen.

Určitý růst cen považuje ekonomická teorie za zdravý, umožňuje totiž fungování takzvaného transmisního efektu, díky němuž se zvyšuje i reálný růst ekonomiky. Do přirozených pohybů na trhu ovšem výrazně zasahuje stát, když – zjednodušeně řečeno – vytiskne víc peněz, než odpovídá skutečně vytvářenému objemu a kvalitě zboží a služeb.

I když je inflace jevem veřejností dost obávaným, nevyvolává takovou nejistotu jako deflace, tedy v meziroční pokles cenové hladiny. Vzpomeňme na nedávné rozpaky odborníků nad nesrozumitelnými důsledky záporných úrokových sazeb, kterými mohou centrální banky reagovat na deflaci. I z uvedených obecných souvislostí si lze učinit dílčí pozitivní závěr – růst cen není něčím zcela neznámým, démonickým. Tak jak přišel, tak by měl po nějakém čase i odeznít, zejména pokud ceny rostou kvůli přechodným zahraničním faktorům.

Ale i kdyby to bylo v důsledku nesprávné měnové a rozpočtové politiky státu, nic není úplně beznadějné, protože vlády i bankovní rady se v průběhu času mění.

Příležitost ke zvedání platů

Ale ke konkrétnějším příkladům. Učebnicovou ilustrací pozitivních účinků inflace je odlehčení dluhového břemene. Peněžní závazky vůči soukromým i veřejným věřitelům tíží v inflačním prostředí dlužníka méně. Obrazně řečeno, včerejší milionový dluh bude zítra vnímán jako dluh ve výši půl milionu.

Z pohledu výrobců zboží a producentů služeb je inflace příležitostí ke zvýšení cen, i kdyby to nebyl krok vynucený vyššími náklady v návaznosti na zdražování jejich vlastních vstupů, anebo odůvodnitelný vyšší kvalitou prodávaného produktu. Na inflační vlně si mohou zvýšit své výnosy.

Pro zaměstnance je inflační prostředí srozumitelnou příležitostí k prosazování vyšších mezd a platů bez ohledu na stagnující, anebo dokonce klesající produktivitu práce. Běžným lidem, bydlícím ve svém, může inflace zvýšit sebevědomí. Z řadových občanů se stávají multimilionáři. Podobný psychologicky pozitivní moment mi nedávno popisoval kolega, když konstatoval, že právě prodal osobní automobil za vyšší
částku, než byla jeho pořizovací cena před dvěma lety. Inflace nahrává i těm, kteří volají po šetrnějším využívání zdrojů. Vyšší ceny energií a řady ostatního zboží a služeb vedou k úsporám, omezují nadměrné plýtvání.

Na závěr zdůrazňuji, že si opravdu nemyslím, že bychom se měli radovat z deseti- až patnáctiprocentní roční míry inflace. I v obtížné hospodářské situaci bychom však neměli ztrácet hlavu a aspoň útržkovitě bychom tu a tam měli hledat a nalézat něco
pozitivního.

Lidové noviny, 23. 3. 2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/