Hrozby a příležitosti 2022

Hospodářská komora ČR vedla od 14. do 22. listopadu 2021 anketu s názvem „Hrozby a příležitosti příštího roku“. Cílem bylo zjistit, jak podnikatelé vnímají budoucí ekonomický vývoj a jaká úskalí očekávají v roce 2022. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 398 respondentů – podnikatelů – členů Hospodářské komory ČR, a to ze všech krajů ČR a všech hlavních odvětví ekonomiky.

Tiskové zprávy 1 a 2.