Firmy potřebují víc Ukrajinců

23.01.2017

Českým firmám chybějí desetitisíce kvalifikovaných zaměstnanců, i proto by chtěly mít možnost najímat je na Ukrajině. Vláda ve spolupráci s odbory se tomu brání, a tak jim škodí.

Nedostatek pracovní síly je jedním z nejpalčivějších hospodářských problémů dneška. Podle průzkumů Hospodářské komory ČR řada výrobních a obchodních zakázek nemůže být pokryta a není výjimkou, že důsledky jsou pro firmy až likvidační. Na jednání tripartity v pondělí 16. ledna 2017 o nabírání pracovních sil z Ukrajiny se však vláda definitivně postavila k podnikatelům zády a potvrdila koaliční spojenectví s odbory.

Alibismem si snaží koupit voliče, straší je Ukrajinci, ale škodí tím nám všem. Nemůžeme si to nechat líbit!

Poptávka po kvalifikovaných pracovnících ze strany firem je veliká a dále roste. A nejedná se o pouhý dočasný výkyv, do budoucna budou potřební čím dál častěji a nezbytně musí dojít ke změně vzdělávacího systému, jejíž efekty se projeví za řadu let.

Dlouhodobě nás Ukrajinci samozřejmě nezachrání, ale krátkodobě mohou pomoci. Vláda pro to však musí něco udělat. Přijala zatím tzv. Režim Ukrajina, v jehož rámci si náš podnikatel nejprve konkrétního Ukrajince najde, poté je tento člověk prostřednictvím Hospodářské komory ČR či Svazu průmyslu a dopravy, které českou firmu prověří, postoupen přes ministerstvo zahraničních věcí do schvalovacího procesu, na jehož konci si jej náš konzulát pozve a pracovní povolení mu vydá.

Obejde se tak korupce (snad), je to však plácnutí do vody, když vláda povolila jen 5 tisíc lidí a potřeba je jich asi 140 tisíc. Kapacity dané kabinetem zdaleka neodpovídají požadavkům, lhůty pro vyřízení žádostí jsou velmi dlouhé. Nepružnost českých orgánů například v porovnání s Polskem je až zahanbující. A děje se tak na úkor českých občanů a prosperity naší země.

Z posledních jednání je zcela zřejmé, že ČSSD a její partner odbory budou každou snahu o využití zahraničních pracovníků brzdit. Podnikatelé se stali obětí předvolební rétoriky některých koaličních stran.

Musíme se rázně ohradit proti třem hlavním nepravdám, které vláda i odbory v médích živí, a uvést je na pravou míru: Zaprvé, Ukrajinci jsou obsazováni jen na taková místa, o která po dobu minimálně jednoho měsíce neprojeví přes úřady práce zájem český občan s odpovídající kvalifikací. Zadruhé, Ukrajinci jsou placeni stejně jako jiní zaměstnanci firmy. Zaměstnavatelé je vyhledávají především kvůli jejich potřebné kvalifikaci, zájmu o konkrétní místo a snadné integraci včetně malé jazykové bariéry. Jsou výjimky, kdy podnikatelé nabízejí hanebně nízké mzdy a jako prezident hospodářské komory tím mířím i do vlastních řad, ale velká většina firem dnes přirozeně reaguje na situaci na trhu a jsou ochotny lidi dobře zaplatit.

Zatřetí, zaměstnavatelé potřebují do výroby nízko a středně kvalifikované zaměstnance, například nástrojaře, nikoliv nekvalifikovanou pracovní sílu. A zase – kvalitní lidi je třeba zaplatit a také se tak děje.

Hospodářská komora opakovaně varovala vládu a státní správu, že zaměstnavatelé musí kvůli zahlcení českého konzulátu ve Lvově čekat už déle než pět měsíců, než budou jimi vybraní zaměstnanci na Ukrajině pozváni k pohovoru.

Systém je však od počátku omezující, když si sama firma musí nejprve někoho na Ukrajině najít. Tento postup nahrává tolik kritizovaným zprostředkovatelským agenturám, které si inkasují marži, a Ukrajinec nakonec dostane méně, než podnikatel platí, což snižuje mzdy i pro naše lidi.

Celý systém je v současnosti před zhroucením, pokud nedojde k urychlenému personálnímu posílení konzulátu ve Lvově a v resortu vnitra. Chápeme důvody, které rychlým krokům brání, jako je respektování služebního zákona, nicméně v zájmu české ekonomiky je třeba pružně najít účinné legislativní i organizační prostředky.

Finanční omezení zde nejsou, neboť se vyplatí přidat ministerstvům zahraničí a vnitra cíleně na mzdové prostředky. Nepřidámeli nyní pár milionů, dopady na rozpočtové příjmy při zpomaleném růstu mohou být miliardové.

Nabízí se však i alternativní řešení. Vyřizování pobytových oprávnění by nemuselo být výhradně v rukou přetížených státních zaměstnanců v zahraničí, mohly by jím být například pověřeny i soukromé subjekty. Žádosti o zaměstnaneckou kartu by se mohly podávat na území České republiky, což teď možné není. Bude to přínosné zejména po zavedení bezvízového styku pro ukrajinské turisty. Zaměstnavatel by tak měl možnost pozvat si cizince na pohovor do Česka a v případě oboustranné spokojenosti by cizinec mohl rovnou podat žádost o zaměstnaneckou kartu. Na pondělním jednání tripartity vláda nevyslala žádný pozitivní signál, že by zaměstnavatelé mohli do konce volebního období očekávat jakékoliv zlepšení. Trpělivost podnikatelů tak již přetekla, budeme konsolidovat stanoviska partnerských institucí, jako je Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských svazů, a budeme od vlády požadovat okamžitou nápravu. Zaměstnavatelé nesmějí být předvolebním bojem vytlačeni z centra zájmu, potřebují desítky tisíc zaměstnanců teď hned, a nikoliv jen příslib čtyř set zaměstnanců bůhvíkdy. A když jsme u těch voleb, tak podnikatel vládu vnímá jako celek, nejen jako ČSSD, ale i jako ANO a KDU-ČSL. Nelze schovávat hlavu do písku v momentě, kdy se musí rychle rozhodovat.

***

Trpělivost podnikatelů již přetekla, budeme od vlády požadovat okamžitou nápravu.

Autor:

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Publikováno

23.1.2017    Mladá fronta DNES    str. 08    Názory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/