Firemní školky a práci z domova místo kontrolorů

12.03.2016 Irena Bartoňová Pálková

Glosa

Není správné, aby ženy byly za stejnou práci placeny hůře než muži. Ale mnohdy se mzdové rozdíly zakládají na oprávněných důvodech: kratší praxi (třeba i z důvodu mateřské), nižší kvalifikaci v oboru (méně absolvovaných školení) nebo i neochotě žen cestovat kvůli rodinným povinnostem. A jsou to zaměstnavatelé, kteří nejlépe vědí, že pro hodnocení zaměstnance je důležitý jeho výkon, ne pohlaví.

Znepokojují mě proto informace, že co nevidět na dveře firem zaklepe úředník jdoucí dohlédnout na platovou rovnost mužů a žen. Ministryně Michaela Marksová vyhověla návrhu ombudsmanky Anny Šabatové a 16 pracovníků Státního úřadu inspekce práce bude vyčleněno na tyto kontroly. Nejprve budou kontrolní akce probíhat na základě podnětu (udání?), poté už namátkově a pravidelně. A příští rok už se má dozor nad rovností platů stát prioritou zmíněného úřadu.

Tyto kontroly považuji za velký zásah do práv podnikatelů. Paní ministryně si zřejmě neuvědomuje, že podnikatelé nejsou státní zaměstnanci a mají právo na sjednání mzdy s osobou, kterou zaměstnávají. Pokud není pro pracovníka (muže nebo ženu) nabídka přijatelná, nemusí ji akceptovat. Rovnost platů by měla být firemní kulturou, která vychází z celkové atmosféry v podniku, nikoliv vynuceným výsledkem kontrol.

Nejen že navrhovaná změna nepomůže rovnosti žen a mužů, ale naopak může pozici žen na trhu práce zkomplikovat. Podniky si totiž rozmyslí, zda zaměstnat matku po rodičovské dovolené, která nemá praxi a tři roky nebyla v oboru, za vynuceně stejné peníze, jaké má její kolega či kolegyně, kteří podávají stabilní výkon.

Ministerstvo práce by spíš mělo řešit, jak matkám malých dětí pomoci, aby o praxi nepřicházely a mohly se zapojit, třeba i částečně, už v prvních měsících po porodu. A to jak formou malých dětských skupin, tak firemních školek a jeslí, ale i nekladením překážek pro práci z domova.

Suma 76 milionů korun, na kterou by měl přijít pětiletý projekt s názvem „22 % k rovnosti“ financovaný z Evropského sociálního fondu, by proto měla směřovat na tyto aktivity, které opravdu zlepší zaměstnávání žen. Nikoli tedy na PR a osvětové kampaně, kontrolní činnosti orgánů inspekce práce a vzdělávání státních úředníků.

Státní úředník, který v životě nepodnikal, mi nemá co vykládat, jakým způsobem mám personálně a mzdově řídit firmu.

Publikováno

12.3.2016    Mladá fronta DNES    str. 14    Názory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/