Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

01.12.2015

Právě uplynulý týden v dění evropských institucí byl především poplatný spíše vážným geopolitickým tématům; pocit blížícího se vrcholného klimatického summitu v Paříži taktéž ovlivňoval jeho průběh. Za zaznamenání stojí též posun vztahů s Tureckem.

Rada EU pro zahraniční záležitosti měla na programu závažná témata v oblasti obchodní a investiční politiky a vyjadřovala se ke sdělení Evropské komise „Obchod pro všechny: Směrem k zodpovědnější obchodní a investiční politice“. Rada EU silně podporuje rozvoj multilaterálního obchodního systému a zavedení jasných pravidel pro něj.

Z ekonomických témat vyhlíží jako podstatné schválení Rozpočtu EU na rok 2016 plénem Evropského parlamentu; ten požadoval zajištění dodatečného financování pro uprchlíky, malé a střední firmy, studenty a výzkumný program HORIZON 2020.

Z pléna Evropského parlamentu i dalších institucí, například Evropského hospodářského a sociálního výboru, začíná silně rezonovat téma daňových pravidel. Evropský parlament přijal konečnou zprávu zvláštního výboru pro daňová pravidla, podle níž například nadnárodní firmy by měly platit daně tam, kde vytvářejí přidanou hodnotu a dosahují zisku. Opětovně se tak otevírá téma harmonizace daňového základu pro korporátní daně, u níž je snaha jistých zájmových skupin prosadit stanovování minimální daňové sazby.

V předvečer zahájení vrcholného klimatického summitu v Paříži, jež byl v mezičase poslední listopadový den otevřen, docházelo k “mobilizaci“ názorů a postojů. Jeho výstupy mohou vykázat zásadní dopad na funkčnost ekonomických systémů a konkurenceschopnost. Jeho cílem je dosažení právně závazné mezinárodní dohody o klimatu, v níž by se strany zavázaly k udržení globálního oteplování pod 2°C do konce století.

Došlo též k zahájení procesu Evropského semestru pro rok 2016, který představuje jeden z hlavních nástrojů pro koordinaci hospodářských politik v rámci EU, ústící mimo jiné do podoby specifických doporučení pro jednotlivé členské země.

Evropská centrální banka vydala svoji nejnovější Zprávu o finanční stabilitě, v níž jsou za hlavní rizika narušení stability finančního systému euro-zóny označena ta vnější.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/