Evropské konzultace

HK ČR se vedle připomínkování na národní úrovni zasazuje o lepší podmínky pro podnikání i v procesu připomínkování na úrovni EU – např. ve veřejných konzultacích Evropské komise. Podnikatelé jsou touto formou Komisí vyzýváni, aby se podíleli na výsledné podobě legislativních návrhů, které jsou následně předloženy Radě EU a Evropské parlamentu k projednání. Vypsané konzultace naleznete zde: https://www.komora.cz/legislation_category/eu/

HK ČR se prostřednictvím svých zástupců vyjadřuje také k rámcovým pozicím ČR v tzv. resortních koordinačních skupinách zřizovaných při jednotlivých ministerstvech. Reakce našich zástupců jsou zpravidla operativní a vycházejí z obecných zásad HK ČR. Členství v resortních koordinačních skupinách potvrzuje vážené postavení HK ČR v procesu připomínkování evropské legislativy na národní úrovni.

Předmětem připomínkování EU legislativy na půdě HK ČR nejsou pouze legislativní akty, ale i zásadní koncepční materiály (odvětvové strategie, průřezové politiky apod.). Například v rámci Evropského semestru připomínkuje HK ČR Národní program reforem, konvergenční programy či doporučení EK.

Prioritní oblasti evropské legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů:

Podnikání obecně

 • Daně a účetnictví
 • Právo společností
 • Jednotný vnitřní trh
 • Zahraniční obchod

Obory a odvětví

 • Průmysl
 • ICT – informační a komunikační technologie
 • Energetika
 • Stavebnictví
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Věda, výzkum, inovace
 • Vzdělávání
 • Obchod a služby
 • a další

Zdroj informací o připomínkovaných materiálech:

Členové HK ČR mohou informace získat z následujících zdrojů:

 • prostřednictvím odborných sekcí HK ČR;
 • pokud nejsou zapojeni do žádné odborné sekce, prostřednictvím registrace zde
 • web HK ČR
 • webové stránky orgánů Evropské unie.

Způsob uplatnění připomínek:

 • člen HK ČR má možnost uplatnit připomínky buď přímo (na adresu eupripominkovani@komora.cz) nebo prostřednictvím tajemníka odborné sekce;
 • připomínky jsou zpravidla odesílány formou dotazníku, který je k dispozici u materiálu na webu HK ČR.

Způsob zpracování připomínek:

 • připomínky po věcné stránce posoudí příslušná odborná sekce HK ČR a zpravidla též odbor legislativy, práva a analýz Úřadu HK ČR. Připomínky, které jsou vyhodnoceny jako relevantní, jsou zapracovány do pozice HK ČR k danému materiálu;
 • při zpracování připomínek se zajišťuje v maximální míře soulad s dlouhodobým postojem HK ČR k dané problematice a hájením většinových zájmů jejích členů;
 • konečné znění připomínek, které HK ČR uplatní, schvaluje předseda příslušné sekce HK ČR, tajemník Úřadu HK ČR a prezident HK ČR;
 • schválené připomínky Úřad HK ČR uplatní prostřednictvím emailu či formou online;
 • uplatněné připomínky obdrží připomínkovatelé (členové HK ČR), kteří se na jejich zpracování podíleli. Poziční dokumenty HK ČR k návrhům a strategiím EU jsou po jejich vypořádání k dispozici v sekci (odkaz).

Termíny:

 • připomínky musí být vždy zaslány na adresu eupripominkovani@komora.cz ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu. Termín je vždy zřetelně vyznačen u názvu materiálu;
 • připomínky zaslané po termínu nemohou být zohledněny.

Vedle připomínkování evropské legislativy prostřednictvím veřejných konzultací či rezortních koordinačních skupin ovlivňuje HK ČR legislativní proces v EU i na neformální úrovni. Jedná se především o přímý lobbing věcně příslušných členů vlády či samotných europoslanců (HK ČR je v této souvislosti registrována v Rejstříku transparentnosti EU). K prezentaci a obhajobě českých podnikatelských zájmů před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací (př. EUROCHAMBRES) přímo v Bruselu využívá HK ČR služeb České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

Veškeré informace k EU připomínkování Vám poskytne Renée Smyčková (analytik) na smyckova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 417

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/