Evropská aliance pro učňovskou přípravu

V roce 2018 se Hospodářská komora České republiky zapojila do Evropské aliance pro učňovskou přípravu (European Alliance for Apprenticeships) s cílem přípravy odborného vzdělávání, jak na evropské, tak i na národní úrovni.

Evropská aliance pro učňovskou přípravu (EAfA) je unikátní platformou, která spojuje vládní představitele s dalšími účastníky, kterými jsou např. podniky, sociální partneři, komory, poskytovatelé odborného vzdělávání a výcviku (VET), regiony, zástupci mládeže nebo think-tanky. Společným cílem je posílit kvalitu, nabídku a obraz učňovství v Evropě. V poslední době je jako důležité téma zdůrazňována také mobilita učňovské přípravy. Narůstající důležitost mobility prokázal také první online-dotazník mezi zúčastněnými stranami. Aliance byla založena v červenci roku 2013 společným prohlášením Evropských sociálních partnerů (ETUC, BusinessEurope, UEAPME and CEEP), Evropské komise a Předsednictvím Rady EU. Poté následovalo prohlášení Rady Evropské unie. Aliance je sice spravována komisí, ale za jejím úspěchem stojí implementování národních závazků a závazků dalších partnerů, zejména skrze závazky zúčastněných stran.

Proč je to potřeba?

Učňovská příprava jako úspěšná forma pracovně zaměřené formy vzdělávání usnadňují přechod ze vzdělávání a výcviku do pracovního prostředí. Důkazy naznačují, že země se silným odborným vzděláváním a výcvikem (VET) a systémem učňovské přípravy mají nižší úroveň nezaměstnanosti mezi mladými.

Učňovská příprava formálně kombinuje a nahrazuje výcvik přímo ve společnostech s výukou ve škole a při úspěšném dokončení vede k národně uznávané kvalifikaci. Mezi zaměstnavatelem a učněm je nejčastěji smluvní závazek, takže učeň za svoji práci dostává zaplaceno.

Aliance podporuje zaměstnanost mladých a pomáhá splnit cíle Záruky pro mladé lidi. Zároveň redukuje rozdíly mezi nabídkou dovedností a poptávkou na trhu práce.

Jaké jsou přínosy?

Společnosti podílející se na učňovské přípravě často benefitují z čistého zisku jejich investice, buď během samotné přípravy, nebo brzy po zaměstnání plně vyškoleného pracovníka. V tu samou dobu se učni a studenti VET (odborné vzdělávání a výcvik) učí cenné pracovní dovednosti v profesionálním prostředí, což jim zajišťuje větší možnosti budoucí zaměstnatelnosti. Je to schéma výhodné pro všechny strany: konkrétní společnost, učně i společnost jako celek.

Co bylo doposud provedeno?

K plánování kvalitní učňovské přípravy Aliance efektivně mobilizovala členské státy EU, dále také kandidáty na vstup do EU a do EFTA a velký počet dalších účastníků. Umožnila networking, spolupráci a sdílení ověřených postupů, Cedefop, a European Training Foundation poskytli strategickou expertní podporu. Aliance také přispěla ke zvýšení povědomí o výhodách učňovské přípravy.

Oficiální informace jsou dostupné na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147 včetně materiálů na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147#navItem-relatedDocuments

Další informace k EAfA Vám poskytne Lucie Dlouhá na emailu dlouha@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 613.