Načítám Akce

Akce Search and Views Navigation

Akce Views Navigation

Září 2017

FIDIC

17.9.2017 - 8:00 - 17:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku.…

Zobrazit více »

Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

17.9.2017 - 8:00 - 17:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Námořní doprava dnes představuje páteřní službu mezinárodního obchodu, a její význam stále roste s rostoucí diverzifikací trhů. Od 60. let,…

Zobrazit více »

Přepravní smlouva v železniční nákladní přepravě

17.9.2017 - 8:00 - 17:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít dopravci a…

Zobrazit více »

Bankovní záruky a Standby akreditivy v zahraničním obchodě, URDG 758 – aktuální informace z praxe, zkušenosti

18.9.2017 - 9:00 - 16:30
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi. Seminář se zaměřuje na záruky podle URDG 758,…

Zobrazit více »

Teritoriální setkání Nigérie

21.9.2017 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1, Česká republika
+ Google Mapa

Setkání svelvyslancem České republiky v Nigérii, panem Pavlem Mikešem a dalšími hosty Přijďte diskutovat s velvyslancem České republiky v Nigérii,…

Zobrazit více »

INCOTERMS 2010

25.9.2017 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář je věnován především novele dodacích podmínek Incoterms 2010. Tzn. nejen přehledu platných doložek, ale i rozdílu oproti doložkám starším,…

Zobrazit více »

Říjen 2017

Aktualizovaná pravidla rozhodčího řízení ICC a další trendy mezinárodní arbitráže

9.10.2017 - 16:00 - 20:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Dne 1. 3. 2017 nabyla účinnosti nová verze Pravidel rozhodčího řízení ICC. Ta zavedla, kromě dalších změn, tzv. zrychlené řízení…

Zobrazit více »

Doprava zboží v rámci Evropy a Blízkého / Středního východu, novinky a omezení (omezení práce řidičů, Milog / Lex Macron, mýtné, dopravní předpisy, omezení)

16.10.2017 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Podstatná část čs. exportu se realizuje v prostředí širšího Evropského kontinentu, a tudíž i nejsilnější dopravní toky z republiky směřují…

Zobrazit více »

Prosinec 2017

INCOTERMS 2010

4.12.2017 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář je věnován především novele dodacích podmínek Incoterms 2010. Tzn. nejen přehledu platných doložek, ale i rozdílu oproti doložkám starším,…

Zobrazit více »

Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery

11.12.2017 - 9:00 - 14:30
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Uzavíráte smlouvy se zahraničními partnery a zajímá Vás, co můžete požadovat v případě jejího porušení? Věděli jste, že např. sjednání…

Zobrazit více »

Dokumentární akreditivy v praxi, UCP 600 a ISBP 745 – aktuální informace z praxe, zkušenosti

13.12.2017 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast přezkoumání dokumentů podle UCP 600 a ISBP 745…

Zobrazit více »

Únor 2018

Liniová a trampová námořní doprava

12.2.2018 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Doprava zboží po moři představuje od nepaměti základní a nenahraditelný článek ve výměně zboží na větší vzdálenosti. Dopady případných poruch…

Zobrazit více »

INCOTERMS 2010

19.2.2018 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Blíží se další významný milník v „životě“ dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i…

Zobrazit více »

Prague Arbitration Day 2018

26.2.2018 - 9:30 - 17:30
Hotel BOSCOLO PRAGUE, Senovážné náměstí 13/991
110 00 Praha 1,
+ Google Mapa

We are inviting you to a unique one-day conference focusing on international commercial arbitration trends within the CEE region. This…

Zobrazit více »

Březen 2018

Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží

12.3.2018 - 9:00 - 16:00
Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Začínáte obchodovat se zámořím, doprava má být uskutečněna po moři a Vám se v korespondenci objeví tajemný název BILL OF…

Zobrazit více »

Lhaní a další zakázané taktiky v mezinárodním vyjednávání

19.3.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Vyjednávání je každodenní činností mnoha profesionálů v mezinárodním ob-chodě. Úspěch v něm však není závislý jen na vyjednávacích schopnostech, ale…

Zobrazit více »

Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek

26.3.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Realizujete stavební zakázky? Potýkáte se přitom s nejrůznějšími problémy a spory a zajímá Vás, jak tyto spory řešit a zejména,…

Zobrazit více »

Duben 2018

GDPR – Ochrana osobních údajů

9.4.2018 - 9:00 - 15:30
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a vztahuje se na každou firmu v…

Zobrazit více »

Doprava zboží v relaci Čína – Evropa

16.4.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

One Belt One Road, Nová Hedvábná stezka – sousloví velmi často zmiňovaná v médiích v poslední době. Co se za…

Zobrazit více »

Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti

23.4.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Praktický úvodní workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.…

Zobrazit více »

Teritoriální setkání Kuvajt a Katar

24.4.2018 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1, Česká republika
+ Google Mapa

Cíl setkání: diskutovat s velvyslancem České republiky v Kuvajtu a Kataru, panem Martinem Dvořákem, a dalšími hosty o podmínkách podnikání…

Zobrazit více »

Květen 2018

Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

21.5.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Praktický úvodní workshop zaměřený na volbu správné platební podmínky, formy zajištění rizik a financování v zahraničním obchodě. Seminář se zaměří…

Zobrazit více »

Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s používáním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání

28.5.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi, určeno pro pokročilejší uživatele záruk. Seminář poskytuje ucelený…

Zobrazit více »

Červen 2018

INCOTERMS 2010

4.6.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Blíží se další významný milník v „životě“ dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i…

Zobrazit více »

Teritoriální setkání Makedonie

14.6.2018 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1,
+ Google Mapa

Cíl setkání: diskutovat s velvyslancem České republiky v Makedonii, panem Miroslavem Tomanem, a dalšími hosty, o podmínkách podnikání v této zemi…

Zobrazit více »

Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění

27.6.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Jednou z největších nočních můr obchodníka je poškozená či ztracená zásilka, ať už ta, kterou se mu s velkým úsilím…

Zobrazit více »

Srpen 2018

Teritoriální setkání Kuba

30.8.2018 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1,
+ Google Mapa

Hlavní cíle setkání diskutovat s velvyslancem České republiky v Kubánské republice, panem Vladimírem Eisenbrukem, a dalšími hosty o podmínkách podnikání…

Zobrazit více »

Září 2018

Teritoriální setkání Rumunsko

4.9.2018 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1, Česká republika
+ Google Mapa

Hlavní cíle setkání diskutovat s velvyslancem České republiky v Rumunsku, panem Vladimírem Válkym, a dalšími hosty o podmínkách podnikání v…

Zobrazit více »

INCOTERMS 2010

17.9.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Blíží se další významný milník v „životě“ dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i…

Zobrazit více »

Zaměstnávání zahraničních pracovníků

24.9.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Seminář (workshop) je zaměřen na problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků. Pozornost bude zaměřena zejména na proces získání povolení k zaměstnání a…

Zobrazit více »

Říjen 2018

Balíček mobility EU a jeho dopady do dopravní a obchodní sféry

8.10.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

V reakci na dřívější pokusy některých zemí „oprášit“ směrnici EU o vysílání pracovníků (PoW) a uplatnění jejich zásad i v…

Zobrazit více »

Tahat za kratší konec: Vyjednávání z pozice slabší strany

15.10.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Vyjednávací schopnosti se neprojeví ve chvíli, kdy vyjednávač drží v ruce všechny trumfy, ale v situacích, kdy tahá za kratší…

Zobrazit více »

Doklady v mezinárodní dopravě zboží; jejich použití, zaměnitelnost, možnosti digitalizace

22.10.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Přes postupující trend digitalizace a bezpapírového podnikání jsou i nadále přepravní dokumenty nenahraditelnou součástí plnění smluv o přepravě i příbuzných…

Zobrazit více »

Listopad 2018

Teritoriální setkání Irsko

1.11.2018 - 15:00 - 17:00
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Praha 1,
+ Google Mapa

Hlavní cíle setkání diskutovat s velvyslancem České republiky v Irsku, panem Petrem Kynštetrem, a dalšími hosty o podmínkách podnikání v…

Zobrazit více »

Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění

5.11.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Jednou z největších nočních můr obchodníka je poškozená či ztracená zásilka, ať už ta, kterou se mu s velkým úsilím…

Zobrazit více »

Přepravní smlouva a smlouva zasílatelská v železniční nákladní přepravě

12.11.2018 - 9:00 - 17:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Určeno pro: Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít…

Zobrazit více »

Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

19.11.2018 - 9:00 - 16:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Námořní doprava dnes představuje páteřní službu mezinárodního obchodu, a její význam stále roste s rostoucí diverzifikací trhů. Od 60. let,…

Zobrazit více »

Digitalization of Trade Finance Current developments and trends in trade finance

26.11.2018 - 9:00 - 15:00
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Electronic documents and their use in Documentary Credits and Collections; BPO – the next stage; Blockchain in Trade Finance, Halotrade.…

Zobrazit více »

Prosinec 2018

Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery

17.12.2018 - 9:00 - 14:30
Florentinum, Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa

Uzavíráte smlouvy se zahraničními partnery a zajímá Vás, co můžete požadovat v případě jejího porušení? Věděli jste, že např. sjednání…

Zobrazit více »
+ Exportovat akce