Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Volba práva a volba fóra v mezinárodní právní praxi

25.2.2019 - 9:00 - 13:00

Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech.

Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich řešení.

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné volby práva, základních výchozích podmínek a správné volby s ohledem na praktičnost a vymahatelnost případných pohledávek. Obdobně budou účastníci semináře seznámeni s problematikou volby fóra, výchozími právními úpravami, možnostmi a jejich výhodami či nevýhodami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti mezinárodního obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, investic, apod. s mezinárodním prvkem. U mezinárodních smluvních vztahů má správná volba rozhodného práva a fóra, tj. soudu či rozhodčího soudu kritickou důležitost. Mnohé spory jsou velice problematicky řešitelné, a to díky nevhodné volbě práva či vymahatelnosti rozhodnutí, a to na základě nevyhovující volby fóra. Bezpochyby se jedná o oblast značně komplikovanou, kde hrají velkou roli nejenom znalosti z příslušné oblasti práva, ale i praktické zkušenosti s řešením sporů a vymahatelností rozhodnutí.

Přednášející:

Michal Matějka – partner PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Michal Matějka se v současné době zabývá různými projekty v oblasti obchodního práva, práva informačních technologií a práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práv k doménovým jménům, softwarového pirátství, outsourcingu informačních technologií a integrace systémů informačních technologií.

Program:

Volba rozhodného práva

  • úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu práva
  • volba práva – meze volby, do’s and don’ts
  • volba práva – případové studie a diskuse

Volba fóra

  • úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu fóra
  • volba fóra – meze volby, do’s and don’ts
  • volba práva – případové studie a diskuse

Příprava nových smluv, lokalizace smluvních dokumentů, posuzování již existujících ujednání

  • diskuse

Více informací a možnost registrace zde

Pozvánka na seminář

Podrobnosti

Datum:
25.2.2019
Čas:
9:00 - 13:00
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://www.icc-cr.cz/cs/akce/volba-prava-a-volba-fora-v-mezinarodni-pravni-praxi

Ostatní

E-mail pořadatele
filipkova@icc-cr.cz
Telefon
257 217 744