Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Univerzita Palackého v Olomouci: Základní výcvik v mediaci (100 hod)

20.10.2022 - 26.11.2022

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu:

 • doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D.
 • RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc.
 • PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ

Cíle vzdělávacího programu:

Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.

Výcvik probíhá interaktivní formou, po krátkém výkladu tématu vždy následují praktická cvičení, trénink v modelových situacích, diskuze. Lektoři vycházejí ze zkušeností účastníků, poskytují zpětnou vazbu, vytváří bezpečné prostředí pro sdílení a rozvoj. I když má výcvik daný obsah, snažíme se ho přizpůsobit potřebám účastníků.

Témata jednotlivých vzdělávacích bloků:

Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.

 1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
 2. Proces mediace, komunikační techniky
 3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
 4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

Cílová skupina:

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Termíny výcvikových bloků:

 1. Blok 20. – 22. 10. 2022
 2. Blok 3. – 5. 11. 2022
 3. Blok 10. – 12. 11. 2022
 4. Blok 24. – 26. 11. 2022

Výcvik v mediaci – leták PDF

Details

Start:
20.10.2022
End:
26.11.2022
Event Category:
Website:
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

Venue

Právnická fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 8
Olomouc, 779 00 Česká republika
+ Google Map
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/