Loading Events

« All Events

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Základní výcvik v mediaci (100 hod)

5.10.2023 - 25.11.2023

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou v rámci jejího celoživotního vzdělávání. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro výkon profese mediátora. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Získané znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v dalších profesích i v osobním životě. Důraz je kladen na interaktivní formu se snahou reagovat na vzdělávací potřeby účastníků. Výcvik staví na vyváženém propojení vědomostí s praktickými dovednostmi a zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu:

  • doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D.
  • RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc.
  • PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ

Cíle vzdělávacího programu:

Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.

Výcvik probíhá interaktivní formou, po krátkém výkladu tématu vždy následují praktická cvičení, trénink v modelových situacích, diskuze. Lektoři vycházejí ze zkušeností účastníků, poskytují zpětnou vazbu, vytváří bezpečné prostředí pro sdílení a rozvoj. I když má výcvik daný obsah, snažíme se ho přizpůsobit potřebám účastníků.

Témata jednotlivých vzdělávacích bloků:

Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách. 1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace 2. Proces mediace, komunikační techniky 3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora 4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

Cílová skupina:

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům,

personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Termíny výcvikových bloků:

  • I. Blok 5. – 7. 10. 2023
  • II. Blok 19. – 21. 10. 2023
  • III. Blok 2. – 4. 11. 2023
  • IV. Blok 23. – 25. 11. 2023

Možnosti registrace najdete ZDE.

Další informace najdete v letáku ZDE.

Details

Start:
5.10.2023
End:
25.11.2023
Event Category:

Venue

Právnická fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 8
Olomouc, 779 00 Česká republika
+ Google Map
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/