Loading Events

« All Events

Péče řádného hospodáře v aktuální soudní praxi a ekonomickém kontextu. Seminář, Praha-Florentinum

24.5.2023 - 9:30 - 12:00


– Co všechno spadá pod pojem “péče řádného hospodáře”?
– A co pro vás může znamenat její zanedbání?
Odhalte podrobnosti této problematiky včetně výkladu dosavadních rozhodnutí, případových studií nebo některých strategií na omezování rizik v reálném podnikání.


A: Co se na semináři naučíte?

 • Předpoklady odpovědnosti za porušení péče řádného hospodáře
  a.  shrnutí judikaturních závěrů vymezujících standard péče řádného hospodáře
  b.  charakter povinnosti (zákonná v. smluvní povinnost)
  c.  tzv. žaloba na doplnění pasiv
  d.  procesní souvislosti (mezinárodní příslušnost, věcná příslušnost, důkazní břemeno)
 • Případové studie ze soudní praxe týkající se např. následujících situací:
  a.  vymáhání pohledávek obchodní společnosti
  b.  hrazení dluhů obchodní společnosti
  c.  delegace působnosti na jinou osobu
  d.  potřebnost a účelnost vynaložených nákladů
 • Omezování rizik
  a.  smluvní limitace
  b.  pokyny týkající se obchodního vedení
  c.  tzv. strategické řízení společnosti nejvyšším orgánem
  d.  D&O pojištění a smluvní indemnifikace

Přihlaste se na workshop ještě dnes! Zbývající volná místa: Už jen ??

 

B: Cena semináře:

bez DPH s DPH
Cena člen komory
Cena ostatní

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT

 

 

 


C: Je seminář vhodný pro mě?

Účast na semináři je vodná  pro:
– členy volených orgánů obchodní společností (jednatele, členy představenstev, správních a dozorčích rad),
– podnikové právníky,
podnikatele a další osoby,
kteří se s danou problematikou setkávají.

 


D: Proč se mám na seminář přihlásit?

Péče řádného hospodáře je zákonem stanovená povinnost členů volených orgánů právnických osob jednat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, jejíž porušení může mít dalekosáhlé důsledky, a to včetně trestněprávních.

Pro zainteresované osoby tak tento seminář představuje příležitost, jak se s tímto tématem blíže seznámit, důkladněji mu porozumět, posbírat praktické tipy a vyhnout se v podnikatelské praxi negativním důsledkům porušení této povinnosti.

 


E: Kdo vás bude školit?

Ivan Chalupa

se ve své praxi zaměřuje převážně na oblast práva obchodních korporací a transakce v oblasti akvizic a fúzí. Vedle toho má také rozsáhlé zkušenosti s regulatorními záležitostmi a soudními spory vedenými před soudy ČR. 

Intenzivně se zabývá publikační činností. Je spoluautorem řady knih vydaných nakladatelstvím C. H. Beck v edici Základy soukromého práva týkajících se zejména práva obchodních korporací. Jeho poslední kniha pak byla věnována problematice dědického práva, která s jeho praxí pro soukromou klientelu úzce souvisí.

Ivan rovněž přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vladimír Polách

se ve své praxi zaměřuje především na řešení domácích a mezinárodních sporů, zahrnujících řízení před obecnými soudy, obchodní arbitráže a arbitráže mezi investory a státy. Podílel se na řešení řady významných domácích a mezinárodních kauz týkajících se složitých právních a skutkových otázek.

Dále poskytuje právní poradenství klientům v řadě soudních řízení týkajících se smluvních nároků, akcionářských sporů a odpovědnosti statutárních orgánů. Jeho expertiza též přesahuje do oblasti korporátních investigací, white collar a trestního práva. 

Kromě výše uvedených oblastí se Vladimír Polách zastupuje klienty v různých správních, korporátních a realitních kauzách.


Pořád váháte? Tady je 10 důvodů, proč se přihlásit na kurz od Hospodářské komory:

   1. Ověřené znalosti z praxe
   2. Interaktivita
   3. Bez zbytečných řečí
   4. Intenzita výuky
   5. Možnost osobních konzultací s lektorem
   6. Sleva 20 % z kurzovného pro každého člena HK ČR
   7. Celodenní občerstvení a teplý oběd během kurzu
   8. Rychlá wi-fi
   9. Moderní prostory Florentina
   10. Výborná dopravní dostupnost (vlak, metro, bus, tram)

   

  CHCI SE PŘIHLÁSIT

   

   

  Nevyhovuje vám kurz? Vyberte si jiný:

 

 1. SEZNAM KURZŮ

Details

Date:
24.5.2023
Time:
9:30 - 12:00
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, , ,
Website:
edukis.cz

Venue

Hospodářská komora ČR (Florentinum)
Na Florenci 2116/15
Praha 1, 11000
+ Google Map