Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Moderní metody v diagnostice, testování a úpravě materiálů. Hybridní seminář. On/off-line. Zdarma

24.11.2022 - 9:00 - 12:30

.

Hybridní seminář o životnosti a spolehlivosti průmyslových komplexů a zařízení, které se odvíjí od materiálů, ze kterých jsou vyrobeny jejich komponenty.

Unikátní laboratoře Skupiny ÚJV v Řeži u Prahy dokážou díky špičkovému vybavení a široké škále analýz zodpovědět vývojářům, výrobcům i provozovatelům technologií řadu otázek, souvisejících s chováním materiálů v různých podmínkách.

Sledujte online od 9:00 hodin:

 


A: Program semináře:

 • 09:00 – 09:20  KOROZE STOKRÁT JINAK
  Ondřej Srba, Centrum výzkumu Řež 
  Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Laboratoře Centra výzkumu Řež moderními metodami studují, co korozi ovlivňuje a jak se jí bránit.
 • 09:25 – 09:45  VYUŽÍTÍ GAMMA ZÁŘENÍ PŘI TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ A KOMPONENT PRO VESMÍRNÉ APLIKACE
  Michaela Rabochová, Centrum výzkumu Řež
  Radiační odolnost komponent určených pro vesmírné technologie získává v současnosti na významu vzhledem k použití levnějších a snadněji dostupnějších komponent. Tento trend souvisí s rozvojem nových přístupů ke stavbě malých družic, tzv. CubeSatů, za jejichž vznikem již často nestojí jen renomované a ve vesmírném průmyslu etablované společnosti, ale naopak i vědecko-výzkumné organizace či konsorcia menších soukromých společností, univerzit a škol. Sílící požadavky na výdrž, stabilitu a životnost satelitů, a zároveň tlak na co nejnižší pořizovací cenu, kladou důraz na použití snadno dostupných, ale zároveň prověřených dílů s prokázanou odolností v daném rozsahu předpokládaných provozních podmínek.
 • 09:50 – 10:10  TRENDY VE VÝROBĚ SILNOSTĚNNÝCH KOMPONENT ZE SPECIÁLNÍCH SLITIN
  Josef Strejcius, Centrum výzkumu Řež

  Pokroky v oblasti výroby klíčových komponent malých modulárních reaktorů na bázi práškové metalurgie a vysokoteplotního izostatického lisování, svařování elektronovým paprskem a laserového navařování protikorozních povlaků.
 • 10:10 – 10:20  Coffee Break
 • 10:20 – 10:40  MIKROANALYTICKÉ A JADERNĚ-FORENZNÍ SCHOPNOSTI CENTRA VÝZKUMU ŘEŽ
  Jan Lorinčík, Centrum výzkumu Řež
  Výzkumné týmy CVŘ vybudované okolo unikátní analytické infrastruktury dosáhly v nedávné době významných odborných i obchodních úspěchů. Laboratoř prvkové a izotopové mikroanalýzy se stala členem sítě analytických laboratoří Mezinárodní agentury pro atomovou energii a koordinuje účast českých laboratoří v mezinárodním jaderně-forenzních akcích. Laboratoř Mikrostrukturních analýz si buduje své renomé plněním náročných zahraničních zakázek v oboru materiálového výzkumu. Přednáška si klade za cíl ve stručnosti seznámit s klíčovými analytickými schopnostmi jmenovaných laboratoří a jejich možností analytické podpory českých státních institucí i průmyslových podniků.
 • 10:45 – 11:05  VYSOKOTEPLOTNÍ MINERALIZACE RADIOAKTIVNÍCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
  Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež
  Bezplamenná oxidace v tavenině soli (molten salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací proces nebezpečných a radioaktivních odpadů. Organický podíl v odpadech je okysličovadlem mineralizován a anorganický a radioaktivní materiál zůstává v tavenině. Tato technologie je považována jako alternativa běžného spalování a může být řešením při likvidaci nebezpečných odpadů. Aplikovatelnost technologie vychází z pozitivních zkušeností v poloprovozním měřítku, kde byla prokázána vysoká účinnost záchytu nebezpečných plynných produktů v tavenině soli na jednotce MSO v Centrum výzkumu Řež.
 • 11:10 – 11:30  MODERNÍ METODY A NÁSTROJE PRO DIAGNOSTIKU VAD V MATERIÁLECH
  Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež
  Nedestruktivní metody se běžně používají v mnoha oblastech lidské činnosti. Většina z nich se využívá pro kontroly v jaderných i klasických elektrárnách, a i dalších odvětvích průmyslu k identifikaci vad na bezpečnostně důležitých komponentech. Včasná detekce vad a sledování životnosti zařízení vede ke snížení nákladů na provoz zařízení ať z důvodu neplánovaných odstávek nebo naplánování případné opravy. Z těchto důvodů je zvyšující se tlak na kvalitu prováděných kontrol, zavádění nových metod a technik zkoušení a automatizace s využitím robotických manipulátorů.
 • 11:35 – 11:55  PERSPEKTIVNÍ METODY EXPERIMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ MATERIÁLŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO PROVOZU
  Radim Kopřiva, ÚJV Řež
  Posun materiálového výzkumu k využití miniaturizovaných těles (SPT, miniCT) pro zkoušky materiálů průmyslových komponent. Moderní metody odběru vzorku a testování dovolují bezpečně odebrat materiál ze zařízení, které je v provozu a tento materiál otestovat.
 • 12:00 – 12:20  HELCZA – TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ VYSOKÝM TEPELNÝM TOKEM
  Richard Jílek, Centrum výzkumu Řež
  Zařízení HELCZA je určeno pro cyklické namáhání testovaných vzorků vysokým tepelným tokem za účelem zjištění tepelné odolnosti, chladicích schopností daných vzorků a dále za podmínek vysokých tepelných toků provádět výzkum materiálů a fyzikálních jevů. Stanoveného tepelného toku je dosahováno za pomoci elektronového svazku emitovaného z elektronového děla o maximálním výkonu 800 kW. Zařízení HELCZA je vybaveno speciálními nosiči vzorků s přípojkami na chlazení umožňující testování vzorků až do maximální velikosti 4 m².
 • 12:20 – 12:30  Závěrečné shrnutí a diskuze (O. Srba)
 • 12:30  Oběd (raut)

Akci bude moderovat pan Ondřej Srba

RNDr. ONDŘEJ SRB A, Ph.D.

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru fyziky pevných látek, v tomto oboru získal také doktorský titul. V letech 2007–2012 působil na fakultě pevných látek jako vědecký zaměstnanec. Do společnosti Centrum výzkumu Řež nastoupil na pozici operátora transmisního mikroskopu, od roku 2014 se zde věnuje zejména oblasti chování ozářených materiálů. Pod jeho vedením proběhla výstavba a spuštění pracoviště horkých komor v rámci projektu SUSEN. Od roku 2021 zastává funkci ředitele sekce Materiálového výzkumu a diagnostiky Centra výzkumu Řež.

 


B: Jaký formát akce si vybrat?

 • On-line:
  Akce je zdarma po předchozí registraci. Po ní obdržíte potvrzující e-mail.
  Zúčastníte se jí prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče bez nutnosti cokoliv instalovat do počítače.
  Žádné speciální nároky na počítač, internet.
 • Off-line: 
  Sledujete-li raději akce naživo, máte možnost dorazit na seminář přímo k nám na Hospodářskou komoru (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1).
  I v tomto případě je akce zdarma po předchozí registraci a stejně jako v první variantě obdržíte potvrzují e-mail.


Každý účastník
obdrží, po ukončení vysílání, odkaz ke stažení nesestříhaného video záznamu celého webináře a prezentací všech spíkrů.

 


 

Přihlaste se na webinář ještě dnes. K dispozici je  jen ?? volných míst!

C1: Cena semináře on-line: 

bez DPH s DPH
Cena člen komory
Cena ostatní

 

 

Přihlaste se na webinář ještě dnes. K dispozici je  jen ?? volných míst!

C2: Cena semináře off-line (v Praze): 

bez DPH s DPH
Cena člen komory
Cena ostatní

 

 

 

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT na on-line

 

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT na off-line

 

 


Pořád váháte? Tady je 7 důvodů, proč se přihlásit na akci od Hospodářské komory:

  1. Ověřené znalosti z praxe
  2. Interaktivita
  3. Bez zbytečných řečí
  4. Intenzita výuky
  5. Možnost osobních konzultací s lektorem
  6. Oba formáty (on/off-line) jsou zdarma je zdarma!
  7. Nesestříhaný video záznam k dispozici pro každého účastníka

   

  CHCI SE PŘIHLÁSIT na on-line

   

         CHCI SE PŘIHLÁSIT na off-line

 


 1. Nevyhovuje vám kurz? Vyberte si jiný:

  SEZNAM KURZŮ

   

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/