Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Dobré smlouvy ve výstavbě – jak se vyhnout sporům

30.4.2019 - 9:00 - 13:30

Určeno pro:

Seminář je především určen pro inženýry a další odborníky od investorů, bank, projektantů, konzultačních inženýrů, dodavatelských firem, pojišťoven, je určen též pro právníky a další poradce, kteří se podílejí na zadávání a realizaci stavebních zakázek v Česku a zahraničí.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA – je odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Stavební smluvní právo“ viz. www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo a knihy „International Construction Contract Law“, vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell.

Program:

  • Příprava: určení metody dodávky a vhodné smlouvy – role investora a jeho poradce. Systematická příprava a spolupráce s poradci. Analýza zdrojů a vstupů. Analýza rizik. Analýza dodavatelské trhu – komunikace s trhem. Stanovení cílů projektu a priorit zákazníka. Řízení a odpovědnost v rámci přípravy. Zpracování harmonogramu přípravy. Komunikační strategie.
  • Koordinace a spolupráce dodavatelů: Koordinační dohoda (Interface Agreement) – role koordinovaných účastníků, koordinační výbor, závazek dobré víry, povinnost spolupracovat, činnosti vyžadující koordinaci, koordinace zpoždění a jiných odchylek, registr rizik – sledování hrozby odchylek, motivační bonusy – včasné dokončení, omezení odpovědnosti, vztah k hlavní smlouvě, řešení sporů, koordinační matice, rozpis milníků.
  • Integrace zhotovitele a projektanta. Design-Build – odpovědnost projektanta a riziko stavební společnosti. PPP – obvyklá alokace rizika (majetkové vypořádání, základová půda, projektování, financování, atd.
  • Platformy pro spolupráci: BIM – spolupráce při projektování. Právní aspektům – role information managera – správce systému versus standardní nastavení v rámci systému řízení a správy zakázky, úprava smluvních standardů pro prostředí BIM – odpovědnost za projektovou dokumentaci a vstupní údaje apod., správa informací a další související témata od časového řízení, správy změn, měření, atd.
  • Vhodná smlouva a alokace rizika u veřejné zakázky: realizační odchylky zakázky od stavu v době uzavření smlouvy. Smlouva versus zákon o veřejných zakázkách. Vyhrazené automatické úpravy: Měření skutečně provedených prací, valorizace. Dodatečné práce: nutné změny díla (variace) a zlepšení (value engineering), nové práce, smluvní kompenzační mechanismy včetně prodloužení doby pro dokončení.
  • Pozitivní motivace – cílová cena (target price) a práce s rizikem, bonusy za včasné dokončení, klíčové indikátory výkonosti. Princip sdílení ztrát a zisku (Pain/Gain).
  • Best practice. Metodiky prověřené praxe v Česku. Metodika pro finanční nároky (hodnota zpoždění a prodloužení, chování správce stavby, limitace odpovědnosti), Metodika pro správu změn (smluvní změnové procesy versus ZVZ), Metodika pro časové řízení (Požadavky na harmonogram (forma a obsah, postupy navrhování, plánování a dozorování), Kritická cesta, rezervy, vazby, Podrobnost harmonogramů, Vyhodnocení časových nároků (postup správce stavby a objednatele v kontextu standardu FIDIC), Vzory a manuály pro správce stavby, Standardy časového řízení, apod.
  • Standardizované smlouvy – FIDIC, Český standard pro výstavbu pozemních staveb a pro projektování pozemních staveb, NEC.
  • Zamezení sporům (Dispute avoidance). Mechanismy zamezení sporů – DAB (Rada pro rozhodování sporů) a další adjudikační postupy. DRB (Rada pro posouzení sporů) – expertní stanoviska v průběhu realizace.

 

Více informací a možnost registrace

Pozvánka na seminář

 

Podrobnosti

Datum:
30.4.2019
Čas:
9:00 - 13:30
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://www.icc-cr.cz/cs/akce/dobre-smlouvy-ve-vystavbe-jak-se-vyhnout-sporum-1?type=1

Ostatní

E-mail pořadatele
filipkova@icc-cr.cz
Telefon
257 217 744