Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Bankovní záruky v praxi, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s používáním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání a ISDGP

7.11.2022 - 9:00 - 16:00

Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi. Určeno pro pokročilejší uživatele záruk.

Seminář poskytuje ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu tuzemské praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem ustanovení nového občanského zákoníku v oblasti záruk, relevantní judikaturou a s podmínkami záruk používaných ve spojitosti s výstavbovými projekty.

Velký prostor bude dán různým podmínkám záruk, např. problematice podmínek odloženého vstupu v účinnost, podmínkám snižování či zvyšování záruční částky, podmínkám a způsobu uplatnění, ukončení platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi.

Přednášející poskytnou mnoho příkladů a vzorů. Velký prostor bude věnován dotazům a diskusi.

Vhodné pro:

Tento seminář je určen pro podniky – zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Tento seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Mgr. Ing. Veronika Hejná – finanční manažer (specializace na Trade Finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy)

Bc. Pavel Andrle, LL.M – tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

Bankovní záruky v českém právním řádu z pohledu příkazce a beneficienta
 • záruka za nabídku, připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek
 • záruka za dobré provedení
 • záruka za vrácení akontace
 • aktuální výkladové problémy, zajímavá soudní rozhodnutí týkající se záruk
 • příklady, diskuse
Bankovní záruky v podnikové praxi
 • uplatnění záruky, provázanost textu záruky s podkladovým vztahem
 • obrana příkazce při neoprávněném uplatnění bankovní záruky
 • zajímavá soudní rozhodnutí týkající se záruk
 • příklady, diskuse
Záruky na požádání podle URDG 758 a ISDGP
 • novinky, zkušenosti s používáním URDG 758 v praxi
 • praktická ustanovení ISDGP a jejich výklad
 • příklady, diskuse
Záruky na požádání podle URDG 758 a ISDGP
 • zajímavé soudní spory týkající se záruk
 • problematická ustanovení záruk, možné problémy s výkladem a jak jim předcházet
 • příklady, diskuse

7. 11. 2022 Pozvánka na seminář Bankovní záruky v praxi, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s používáním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání a ISDGP

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/