Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

23. ročník soutěže Exportér roku

18.12.2017

Dovolujeme si Vás přizvat k účasti v soutěži Exportér roku, která se v letošním roce koná již po třiadvacáté.

O soutěži:

Exportér roku je soutěží s ojedinělou historií, neboť první ročník této soutěže se uskutečnil již v roce 1994 a od té doby nepřetržitě přispívá k vytvoření a zkvalitnění proexportního prostředí v ČR, snaží se motivovat české exportéry k rozšiřování exportních aktivit a napomáhat jim k upevnění jejich konkurenceschopnosti doma i v zahraničí.

Patřit do skupiny nejvýznamnějších exportérů, z nichž je exportér roku vybírán, je prestižní záležitostí a znamená podnikatelský úspěch. Stát se exportérem roku v zemi, jejíž ekonomika je na exportu životně závislá, si zaslouží veřejné ocenění.

Stejně tak i být partnerem a pomoci ocenit úspěchy těch, kteří dobré jméno českých výrobku úspěšně šíří v zahraničí je a mělo by být jedinečnou a výjimečnou příležitostí, kterou partneři soutěže dávají najevo jak si úspěchu českých exportérů váží a zároveň svým zákazníkům, klientům a obchodním partnerům vysílají zprávu o společenské odpovědnosti, kterou jejich společnost má.

V roce 2017 se bude konat již 23. ročník soutěže, což z Exportéra roku zcela jednoznačně dělá soutěž českých exportérů s bezkonkurenčně nejdelší historií.

Exportér roku je soutěž firem, jejichž roční objem exportu přesáhl částku 100 mil. Kč. Firmy jsou kvůli souměřitelnosti výsledků dále rozděleny do jednotlivých kategorií.

Tradičním místem slavnostního večera, při kterém probíhá vyhlašování výsledků soutěže Exportér roku je výjimečné prostředí Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze. Výjimečnost tohoto slavnostního večera dále zdůrazňuje i skutečnost, že ceny úspěšným exportérům bývají předávány jak čelními představiteli ČR, tak prezidentem Hospodářské komory ČR. V minulých letech se slavnostního vyhlášení účastnili prezident ČR, předseda Senátu Parlamentu ČR, předseda vlády ČR, ministři vlády a další představitelé českého veřejného života. Slavnostního vyhlášení se i letos ujal čestný prezident Hospodářské komory ČR a předseda řídícího výboru soutěže Zdeněk Somr. Dalšími předávajícími jsou vždy zástupci partnerů soutěže.

Základní kritéria soutěže Exportér roku:

V roce 2017 jsou vyhlášeny následující soutěžní kategorie:

Exportéři jsou v rámci soutěže rozděleni podle následujících charakteristik:

 • Velcí exportéři, tedy firmy s ročním exportem nad 500 mil. Kč ročně.
 • Střední exportéři, tedy firmy s ročním exportem od 100 mil. Kč ročně do 500 mil. Kč ročně.
 • Krajští exportéři, tedy firmy s minimálním objemem ročního exportu 100 mil Kč a sídlem v příslušném kraji.

Pro velké exportéry jsou v roce 2017 vyhlášeny kategorie:

 • Exportér roku s největším nárůstem v období 2015-2016
 • Exportér roku s největším objemem v roce 2016
 • Exportér s největší průměrným nárůstem v letech 1993-2016
 • Exportér s největší objemem exportu v letech 1993-2016

Pro střední exportéry je v roce 2017 vyhlášena kategorie:

 • Střední exportér roku s největším nárůstem exportu v období 2015-2016

Kategorie společné pro střední a velké exportéry:

 • V rámci krajů je vyhlášena kategorie – Exportér roku příslušného kraje pro exportéra s největším objemem v roce 2016
 • Zvláštní cena pro exportéra s největším počtem exportních destinací v roce 2016
 • Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode – nejúspěšnější velcí exportéři dle metodiky TopRating
 • Nejlepší exportní transakce podpořená státem – je vyhlášena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč s podporou České exportní banky, a.s. (ČEB), či Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Tato cena je hodnocena ČEB a EGAP
 • Cena ČSOB za rozvoj nových exportních příležitostí

Přihlášky do soutěže:

Dne 9. 10. 2017 bylo zahájeno přijímání přihlášek do soutěže Exportér roku 2017 a bude ukončeno dne 16. 11. 2017. V případě, že byste měli problém s termínem nebo údaji pište, prosím, na tuto e-mailovou adresu: info@exporterroku.com.