Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

1. zasedání diskuzní platformy Jak získat a zaměstnávat nelékařský personál z třetích zemí?

30.1.2020 - 9:00 - 12:00

Jménem viceprezidentky Hospodářské komory České republiky Mgr. Ireny Bartoňové Pálkové a náměstka ministra zdravotnictví ČR Prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD.,  si Vás dovolujeme pozvat na 1. zasedání diskuzní platformy Jak získat a zaměstnávat nelékařský personál z třetích zemí?

Akce se bude konat 30. ledna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách Hospodářské komory ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1, 4. patro.

V rámci diskuze představíme současné možnosti a podmínky a cílem je stanovení si nutných kroků k efektivnímu výběru a integraci nelékařského a obslužného personálu z třetích zemí, bez kterého se v sociálních a zdravotnických službách neobjedeme.

Základní motivace pro otevření této pravidelné diskuzní platformy je zájem Hospodářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví na otevřené a široké diskuzi o získávání a stabilizaci nelékařského a obslužného personálu, kterého je dlouhotrvající nedostatek, což ohrožuje jak kvalitu, tak šíři poskytovaných služeb ve zdravotní i sociální péči. Vzhledem k nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a prognóze, která není příznivá, je nutné začít aktivně řešit tuto otázku systémovými kroky. My jsme již některá konkrétní opatření začali v praxi realizovat a věříme, že mohou být velice přínosnými také pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb.

Populace ČR stárne a z toho důvodu je nutné se připravit na výzvy a propojení státního a soukromého sektoru, zejména v sociálních službách. Prioritou zaměstnavatelů poskytujících jak zdravotní tak i sociální služby je v tom, aby byli schopni poskytovat služby pro svoje klienty kvalitně, bezpečně a služby byly systémem vymezeny jako dostupné pro všechny, kteří je potřebují doma i v pobytových zařízeních. Jelikož vzhledem k nefunkčnímu systému mnoho ekonomicky aktivních a  pracujících občanů je nuceno starat se o své seniory a dlouhodobě nemocné členy rodiny vlastními silami, a to i za cenu omezení aktivní práce ve svém oboru. Tato skutečnost významně zasahuje do situace zaměstnanosti a českého trhu práce.

Společně cítíme intenzivní potřebu řešit efektivní financování zdravotního a sociálního systému jako celku s cílem využití jejích vzájemných synergií, přičemž hlavní důraz musí být kladen na maximální kvalitu a zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Program:

9.00-9.30 Úvodní slovo

Mgr. Irena Bartoňová Pálková  (viceprezidentka, Hospodářská komora ČR)

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.  (náměstek ministra zdravotnictví ČR)

Mgr. Jana Pastuchová (předsedkyně výboru pro sociální politiku PSČR)

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. (předsedkyně výboru pro zdravotnictví  PSČR)

 

9.30-10.15 Prezentace  současného a očekávaného vývoje na trhu práce zejména z pohledu nelékařských pracovníků

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA (generální ředitelka Úřadu práce ČR) – Aktuální situace  a prognóza dalšího vývoje situace na trhu práce

Ing. Jaroslava Němcová, MBA (předsedkyně  pracovní skupiny Sekce zaměstnanosti a sociální péče HK ČR) – Reálný stav legislativy a současné možnosti zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí

 

10.15-10.30  Přestávka, občerstvení

 

10.30-11.50  Panelová  diskuze

Ing. Jaroslava Němcová, MBA (předsedkyně  pracovní skupiny Sekce zaměstnanosti a sociální péče HK ČR) – Úvod do panelové diskuze

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy)

Mgr. Martin Klika, MBA (1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje) – Zkušenosti s dlouhodobým zaměstnáváním pracovníků z třetích zemí v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v Ústeckém kraji

Mgr. Jan Kvaček (ředitel Nemconice Na Bulovce ) – Aktuální personální situace ve velké fakultní nemocnici a zkušenost s pracovníky ze třetích zemí

MUDr. Boris Šťastný, CSc. (předseda správní rady Alzheimer home z. ú.) – Praktická zkušenost se zaměstnáváním pracovníků z třetích zemí v sociálních službách

Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M (náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče v Ústřední vojenské nemocnici Praha) –  Praktické zkušenosti a důležitost adaptačního procesu

Ing. Bc. Kateřina Přibylová (vedoucí oddělení uznávání kvalifikací Ministerstva zdravotnictví ČR) – Pravidla  a možnosti  zdravotnických  zařízení a zařízení sociálních služeb pro zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí

Ing. Jiří Procházka (viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR) –  Reálná situace v sociálních službách

 

11.50-12.00   Závěrečné slovo

Mgr. Irena Bartoňová Pálková  (viceprezidentka, Hospodářská komora ČR)

 

Platforma pro diskuzi je striktně apolitická a je zaměřená za horizont jednoho volebního období.

Podrobnosti

Datum:
30.1.2020
Čas:
9:00 - 12:00

Místo konání

Hospodářská komora České republiky
Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa

Ostatní

E-mail pořadatele
svobodova.marketa@komora.cz