Diskusní fórum

Pro celou komorovou síť jsme vytvořili nový komunikační nástroj ve formě diskusního fóra.

Cílem je vytvoření prostoru pro konstruktivní a věcnou diskusi pro členy komorové struktury i komorové sítě, která přispěje ke zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými organizačními články Hospodářské komory České republiky, k posílení vlivu členské základny na zaujímání stanovisek představitelů Hospodářské komory a rozhodování jejích orgánů, k zajištění potřebné zpětné vazby a formulaci názorů.

Pokud Vás zaujala možnost diskutovat napříč komorou, kontaktujte nás prosím na e-mail vnitrnikomunikace@komora.cz. Následně Vás připojíme do diskuse a poradíme, jak s platformou dále pracovat.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/