EU a MY

EU a MY

Hospodářská komora České republiky je zapojena do evropské agendy prostřednictvím EUROCHAMBRES (Evropská asociace obchodních a průmyslových komor), Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), Pracovní skupiny RHSD pro EU a Resortních koordinační skupin na příslušném ministerstvu. Od minulého roku 2017 se začala komora aktivně věnovat evropským záležitostem, které má v kompetenci viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková.

Veškeré informace k EU Vám poskytne Lucie Štouračová (koordinátor EU agendy) na emailu: stouracova@komora.cz.

Česká podnikatelská mise do Belgie k umělé inteligenci slavila úspěchy

Celkem 12 českých firem a 3 zástupci akademických institucí strávili 2 intenzivní dny v Belgii. Během podnikatelské mise se čeští zástupci potkali se svými belgickými partnery, slyšeli o velmi úspěšných projektech Belgie v oblasti umělé inteligence a poznali i prostředí institucí EU.

Podnikatelská mise proběhla 9. – 10. října 2018 díky projektu na podporu ekonomické diplomacie Velvyslanectví České republiky v Bruselu, za podpory europoslankyně Martiny Dlabajové, ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Hospodářskou komorou ČR. Mise se zúčastnily české firmy jako například Pocket Virtuality, VIVA CV, UBK, Behavee či Zlín Robotics.

Velvyslanec ČR v Bruselu Jaroslav Kurfürst hodnotí misi jako velmi vydařenou: „Belgie je na špičce v oblasti vědy a výzkumu, jak se mohli české firmy a vědci přesvědčit na vlastní oči. Česko je zase velmi silné v oblasti IT, ačkoli v belgickém prostředí to není příliš známé. Hlavním cílem projektu bylo tedy propojit experty na obou stranách a dle prvních reakcí účastníků se to skutečně povedlo. Věřím, že v následujících letech by tak mohly vzniknout nějaké zajímavé česko-belgické projekty v oblasti umělé inteligence.“

První den mise byl zahájen na kampusu univerzity Vrije Universiteit Brussel (VUB) v Laboratoři pro umělou inteligenci. Přítomné přivítali velvyslanec ČR v Bruselu Jaroslav Kurfürst spolu se svou zástupkyní Tamarou Katuščák, za Hospodářskou komoru České republiky účastníky pozdravila viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková. České firmy a instituce měly možnost představit se zhruba 20 belgickým protějškům a porovnat zaměření svých projektů. Všichni účastníci zhlédli ukázky robotů vyvinutých na VUB ve vědeckých laboratořích (BruBotics) a někteří si vyzkoušeli způsob učení robotů díky interaktivním brýlím a programům. Rovněž čeští zástupci navštívili bruselské inkubátory a společnost IoT Factory, která vytváří pracovní prostředí pro kreativní týmy lidí a spolupracuje s partnery v rámci průmyslu 4.0. Po prezentacích velmi úspěšných belgických projektů v oblasti umělé inteligence – iCity.BrusselsVUB Technology Transfer Office a Molengeek– následovalo B2B na bruselské obchodní komoře BECI.

Druhý den mise pak měl především EU rozměr. Čeští účastníci navštívili Evropský parlament, dozvěděli se o práci europoslankyně Martiny Dlabajové a diskutovali s Danielem Braunem z kabinetu komisařky Věry Jourové téma nové Strategie EU v oblasti umělé inteligence a probírali možné finanční zdroje EU v této oblasti. Celá delegace se pak zúčastnila pátého ročníku Evropského parlamentu podniků, kde měli možnost diskutovat a hlasovat o klíčových iniciativách institucí EU ovlivňujících podnikatele, a na jeden den tak okusit práci poslance Evropského parlamentu. V plénu vystoupil i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, se kterým poté měli členové mise osobní setkání a diskusi k aktuálním tématům pro české podnikatele.

Autoři článku: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v Bruselu, a stážista David Broul

 

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/