Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční mezinárodní program Evropské unie, umožňující začínajícím podnikatelům ověřit si a získat zkušenosti v zahraničí. Podmínky programu umožňují začínajícímu podnikateli, který podniká méně než 3 roky, navázat obchodní vztahy a načerpat praktické rady od zkušených podnikatelů v zahraničí působících v příbuzném či identickém oboru.

HK ČR je součástí konsorcia partnerů z deseti spolupracujících evropských zemí (Itálie, Švédsko, Španělsko, Kypr, Řecko, Turecko, Německo, Česká republika, Rumunsko a Litva).

Zapojte se taky

Co je k tomu potřeba?

1) Podnikatelský nápad či rozjeté podnikání (maximálně tři roky) a zájem vyjet do zahraničí učit se od zkušených podnikatelů z oboru.

nebo

2) Podnikat v České republice a chtít přijmout v Česku zahraničního podnikatele. Sdílet s ním své zkušenosti. Mít chuť ověřit jeho nový projekt, získat kontakty, položit základy budoucí spolupráci.

10 důvodů, proč se zapojit

  1. Získání kontaktů
  2. Ověření podnikatelského záměru
  3. Až 1 100 EUR na měsíc/pobyt v zahraničí
  4. 1 – 6 měsíců intenzivní spolupráce
  5. Navázání spolupráce se zahraničím
  6. Získání nového úhlu pohledu na váš business
  7. Sdílení a výměna zkušeností
  8. Zlepšení jazykových znalostí
  9. Možnost získání investora
  10. Poznání nové země a její kultury

Víme jak na to

HK ČR pokračuje v projektu Erasmus pro mladé podnikatele v tomto roce a i přes epidemiologickou situaci vyslala minulý rok 6 studentů do zahraničí.

V únoru 2019 jsme zahájili část 9. cyklus projektu, kdy HK ČR nabízí 20 začínajícím podnikatelům možnost vyjet do zahraničí a 10 českým zkušeným podnikatelům přijmout zahraniční nováčky v České republice. V roce 2020 proběhly 4 úspěšné výměny, ale vzhledem k epidemiologické situaci se v roce 2021 neuskutečnila ani jedna.

Tento program se setkal s velkým zájmem především z řad studentů nad 18 let. HK ČR proto nabízí účast zájemcům ve druhém kole Erasmus pro mladé podnikatele s tím, že byl zvýšen finanční rozpočet pro rozšíření počtu zájemců a absolventů tohoto programu na 145 072 EUR.

Díky tomuto videu, které natočila absolventka projektu Michaela Nováková v rámci pracovního pobytu v Dánsku, se můžete sami přesvědčit o tom, že je to skvělá příležitost pro nabytí zkušeností a znalostí pro budoucí vlastní podnikání.

Oficiální webové stránky

Další informace k projektu Erasmus pro mladé podnikatele Vám poskytne Dagmar Žufanová na emailu zufanova@komora.cz nebo telefonicky +420 725 150 165.

 

 

CHCI VYCESTOVAT

 

CHCI PŘIJMOUT ZAHRANIČNÍHO PODNIKATELE