Erasmus+: KA3 Partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy v digitální oblasti (CVETNET)

Program:

Erasmus+ KA3: Podpora reformy politik, sítí a partnerství – Partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (VET)

Název projektu:

CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps (CVETNET)

Realizace projektu:

1.11.2019 – 30.10.2021

Délka trvání projektu:

24 měsíců

O projektu KA3:

  • HK ČR je lídrem tohoto projektu (navazuje na projekt AC4SME), 7 partnerů z ČR, Španělska, Rakouska, Bulharska
  • Cílem projektu: budování kapacit sítí poskytovatelů dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Kvalitní průběžné odborné vzdělávání je pro celoživotní učení zásadní, zejména mezi malými a středními podniky. Zajistit rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků, propojit Initial education and training (IVET) a Continuing education and training (CVET)
  • Výsledky projektu: zpráva o doporučení učení, příručka osvědčených postupů, nová metodika individuálního školení pro zaměstnance a manažery malých a středních podniků atd.
  • Dopad projektu: posílí úlohu a kvalitu dalšího odborného vzdělávání a přípravy přispívající k jejich lepší zaměstnatelnosti a přizpůsobivosti malých a středních podniků pro digitální transformaci a mezigenerační učení.

Aktuality:

12.12.2019 – 13.12.2019, Vídeň, Rakousko (Wirtschaftskammer Österreich) První setkání tzv. Kick-off meeting za účasti všech projektových partnerů.

Další informace k projektům a dotacím Vám poskytne Lucie Dlouhá na emailu dlouha@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 613 a Dagmar Žufanová na emailu zufanova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 543.

vyplati se vam pausalni dan