Erasmus+: KA3 Partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy v digitální oblasti (CVETNET)

CVETNET logo

Program:

Erasmus+ KA3: Podpora reformy politik, sítí a partnerství – Partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (VET)

Název projektu:

CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps (CVETNET)

Realizace projektu:

1.11.2019 – 30.10.2021, realizace projektu prodloužena kvůli epidemiologické situaci COVID-19 do 31.12.2021

Délka trvání projektu:

24 měsíců

O projektu KA3 – CVETNET:

 • HK ČR je lídrem CVETNET projektu (navazuje na projekt AC4SME), 7 partnerů z ČR, Španělska, Rakouska, Bulharska
 • Cílem projektu: budování kapacit sítí poskytovatelů dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Kvalitní průběžné odborné vzdělávání je pro celoživotní učení zásadní, zejména mezi malými a středními podniky. Zajistit rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků, propojit Initial education and training (IVET) a Continuing education and training (CVET).
 • Výsledky projektu: zpráva o doporučení učení, příručka osvědčených postupů, nová metodika individuálního školení pro zaměstnance a manažery malých a středních podniků atd.
  • Příručka (handbook): obsahuje inovativní metodiku digitální transformace a mezigenerační odborné přípravy pro zpracování jednotlivých vzdělávacích přístupů CVET vzdělávání pro zaměstnance, malé a střední podniky apod.
  • Příručka e-lerningu pro školitele: určena mezinárodním školitelům a školícím ústavům. Obsahuje aspekty, které je třeba zvážit před zahájením online školení pro firmy.
 • CVETNET usiluje o přenos nových inovativních metodik výuky pro učitele, školitele, mentory a vedoucí odborného vzdělávání a řízení odborného vzdělávání. Proto je plánováno vyvinout “Blended Learning Train the Trainers Manual”, který bude zahrnovat nové tréninkové techniky, jako je “Scape room training dynamics” a “Peer Learning”.
 • Dopad projektu: projekt CVETNET se zaměřuje na zaměstnatelnost a přizpůsobivost malých a středních podniků v rámci digitální transformace a mezigeneračního vzdělávání. sociální sítě

CVETNET PŘÍPUČKA (Handbook):

 • V roce 2021 byla dokončena nová příručka CVETNET. Vychází ze zprávy o potřebách lidského kapitálu. Byla vypracovaná partnery projektu CVETNET a obsahuje hloubkovou analýzu potřeb malých a středních podniků pro upskilling a re-skilling svých zaměstnanců v zavilosti na nových kompetencích s důrazem na digitalizaci v mezigeneračním vzdělávání.
 • Příručka nabízí inovativní metody napříč mezigeneračním školení s popisem nejlepších praxí jako je například reversní mentoring. Dále ukazuje postup, jak navrhnout hodnocení a individuální tréninkovou cestu pro zaměstnance malých a středních podniků.
 • Pilotní fáze byla zaměřena na 100 individuálních tréninkových cest a vypracování bylo vyvinuto pro zaměstnance zainteresovaných firem ve 4 zemích (Česká Republika, Rakousko, Bulharsko a Španělsko). Tyto tréninkové cesty byly zveřejněny ve CVETNET příručce.
 • Po pilotní fázi “Blended Learning Train the Trainers Manual” bude vyvinuto pokračující nové tréninkové techniky. Webináře pro “Blended Learning Train the Trainers Manual” budou nabídnuta pro malé a střední podniky, aby mohly vzdělávat své zaměstnance v digitální transformaci.

CVETNET Publikace:

Webináře

Konference – Připravenost studentů pro praxi 4.0. – pohled škol a firem (Readiness of students for practice 4.0. – view of schools & companies): EVSW.jpg

 • CVETNET online konference proběhla v rámci pátého European Vocational Skills Week 2020 na téma Připravenost studentů pro praxi 4.0. – pohled škol a firem (Readiness of students for practice 4.0. – view of scholls and companies) dne 11.11.2020 v Praze.

Webová stránka:

https://www.cvetnet.com 

Sociální sítě:

CVETNET (@cvetnetwork) / TwitterCVETNET | LinkedIn

Aktuality:

 • 14.12.2021 – 16.12.2021, WIFI, CVETNET Webinars December 2021 Erasmus+ | WIFI Österreich
 • 14.12.201, Spain, CLOSURE EVENT OF CVETNET IN SPAIN
 • 15.11.2021, Bulgarien Chamber of Commerce, AHK Bulgarien, Dobrich Chamber of Commerce, ONLINE STUDY VISIT IN BULGARIA
 • 28.10.2012, Spain, INTERNAL COMMUNICATION IMPROVEMENT IN INTERGENERATIONAL TEAMS
 • 21.10.2021, Czech Chamber of Commerce, European Conference CVETNET: Intergenerational digital learning, https://www.komora.cz/event/%f0%9f%94%b4-digitalizace-a-mezigeneracni-vzdelavani-on-line-konference-zdarma/
 • 29.9.2021, Czech Chamber of Commerce, CVETNET Webinar in CZ part II.
 • 24.8.2021, Czech Chamber of Commerce, CVETNET Webinar in CZ part I.
 • 23.6.2021, Chamber of Commerce of Spain, CVETNET Webinar in Spain
 • 22.3.2021, Chamber of Commerce of Spain, CVETNET, Up-skilling and re-skilling digital competences and team working in SME´s foreign trade departments
 • 9.3.2021, Spain, The enterecomp playbook
 • 19.1.2021, Chamber of Commerce of Terrassa, Is it possible to telework 100% remotely?
 • 26.11-2020, Chamber of Commerce of Bulgaria, “Objectives of the CVETNET project, results of a study on the use of digital technologies in current conditions, synergy with other projects”
 • 25.11.2020, AHK Bulgarien, “Improving digital skills in companies”
 • 18.11.2020, Chamber of Commerce of Dobrich, “CVETNET, an European project to promote digital skills and intergenerational learning”
 • 12.11.2020, The Austrian Federal Economic Chamber (WKO), “Digital skills in times of covid-19”
 • 11.11.2020, Czech Republic Chamber of Commerce, “The Strategy of the Chamber of Commerce of the Czech Republic for vocational education
 • 11.11.2020, Chamber of Commerce of Spain, “CVETNET, connecting generations through digitalization”
 • 28.10.2020,  Chamber of Commerce of Terrassa, “Digitalize Your Business. Make it cybersecurity”
 • 22.5.2020, Spain, Second CVETNET study visit Terrassa
 • 12.12.2019 – 13.12.2019, Vídeň, Rakousko (Wirtschaftskammer Österreich) První setkání tzv. Kick-off meeting za účasti všech projektových partnerů

Kvůli pandemické situaci COVID-19 probíhají partnerské setkání formou online. 

Logo projektu:

CVETNET logo

 

 

 

 

Další informace k projektům a dotacím Vám poskytne Lucie Dlouhá na emailu dlouha@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 613 a Dagmar Žufanová na emailu zufanova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 543.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/