Zlatá koruna 2008, finanèní fórum

Zlatá koruna 2008, finanèní fórum na téma: Hypoteèní krize – globální problém globálních trhù; Top Hotel Praha; Anton Marcinèin, ekonom Svìtové banky

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/